Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Decker Armand" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"De contractuele juristen" bij de rechtbanken van eerste aanleg (Gerechtelijke achterstand te Brussel - Toegevoegde rechters - Gebruik der talen) (1-448)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Verdaging
1-167
p. 4498-4499 1-167 p. 4498-4499 (PDF)
   Bespreking
1-168
p. 5007-5009 1-168 p. 5007-5009 (PDF)
"Wapencommissie" - Vertegenwoordigers van de civiele maatschappij (1-654)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3219-3220 1-63 p. 3219-3220 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3430 1-66 p. 3430 (PDF)
ABOS - Selectiecriteria voor dienstverleners      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1867 1-38 p. 1867 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2324-2325 1-46 p. 2324-2325 (PDF)
Benaming "Vlaams Parlement" i.p.v. "Vlaamse Raad" - Naleving van de Grondwet (art. 115)      
  Persoonlijk feit van de heer De Decker
1-260
p. 7560 1-260 p. 7560 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Kinshasa op 26 november 1996      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan ZaÔre en onze bijstand aan dat land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-PÍtre aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
De Europese steun aan de strijd tegen het terrorisme in Algerije (1-434)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De benoeming van een ambassadeur met bijzondere opdracht voor het gebied rond de Grote Meren in Afrika      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
De beslissing om 18 onbemande "Hunter"-vliegtuigen van IsraŽlisch-Amerikaanse makelij te kopen (Technische problemen van het vliegtuig) (1-591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-237
p. 6940-6944 1-237 p. 6940-6944 (PDF)
De beslissingen in verband met het Belgische fregat Westdiep (1-463)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Bespreking
1-170
p. 5053-5059 1-170 p. 5053-5059 (PDF)
De gerechtelijke achterstand en het tekort aan magistraten te Brussel (Taalindeling) (1-350)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De gevolgen van de Frans-Britse top in Saint-Malo (Europese Ministerraad) over het buitenlands- en veiligheidsbeleid in de Europese Unie en over de rol van de West-Europese Unie (1-589)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Verdaging
1-234
p. 6862 1-234 p. 6862 (PDF)
   Bespreking
1-239
p. 7007-7009 1-239 p. 7007-7009 (PDF)
De inlichtingen waarover BelgiŽ beschikte in verband met de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda en de bedreigingen jegens Belgen      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-25 COM
p. 180-186 1-25 COM p. 180-186 (PDF)
De noodzaak van een humanitaire en veiligheidsopdracht in AlbaniŽ (1-1156)      
  Mondelinge vraag van de heer De Decker aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-260
p. 7562 1-260 p. 7562 (PDF)
De ongelukkige stem die BelgiŽ heeft uitgebracht in de Commisse van de Verenigde Naties voor internationale veiligheid en ontwapening, ter gelegenheid van het onderzoek van het ontwerp van resolutie over de kernproeven      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Dehaene, eerste minister
1-11
p. 248-253 1-11 p. 248-253 (PDF)
De organisatie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-360)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De redenen waarom en de omstandigheden waarin werd beslist een fregat naar de Perzische Golf te sturen (1-456)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Verdaging
1-169
p. 5042-5043 1-169 p. 5042-5043 (PDF)
   Bespreking
1-170
p. 5053-5059 1-170 p. 5053-5059 (PDF)
De situatie in Algerije (1-388)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-140
p. 3759-3761 1-140 p. 3759-3761 (PDF)
De situatie in Algerije : maatregelen op Belgisch en Europees niveau (1-423)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De situatie in Algerije en de mogelijke bijdrage van BelgiŽ en Europa in de strijd tegen de terreur (1-430)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De situatie in Burundi      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
  1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De situatie in Kosovo (1-469)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5060-5066 1-170 p. 5060-5066 (PDF)
De toekomst van het militaire ziekenhuis van Brussel (1-963)      
  Mondelinge vraag van de heer De Decker aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-211
p. 6105-6106 1-211 p. 6105-6106 (PDF)
De toestand in Kosovo (1-471)      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5060-5066 1-170 p. 5060-5066 (PDF)
De toestand in Kosovo (NAVO, WEU) (1-549)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-211
p. 6134-6136 1-211 p. 6134-6136 (PDF)
De toestand in ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De verklaringen van de minister over de toestand in Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De verkoop door de Regie der Gebouwen van een pand waar het "Maison des associations internationales" is gehuisvest (Brussel - Washingtonstraat)      
  Mondelinge vraag van de heer De Decker aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-69
p. 1787 1-69 p. 1787 (PDF)
De voorgenomen uitbreiding van de NAVO na de Top van Madrid (1-337)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-140
p. 3756-3758 1-140 p. 3756-3758 (PDF)
De werking van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer De Decker, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Exploitatie van drankgelegenheden door vzw's      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2059 1-42 p. 2059 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-52
p. 2666-2667 1-52 p. 2666-2667 (PDF)
Handelsvennootschappen - Verplicht overnamebod - Uitvoeringsbesluit      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2406 1-48 p. 2406 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2479-2480 1-49 p. 2479-2480 (PDF)
Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden (1-171)      
  Amendement nr 2 van de heer De Decker c.s.
1-171/2
p. 2 1-171/2 p. 2 (PDF)
Het Europees beleid ten aanzien van Kosovo (NAVO, WEU) (1-547)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-211
p. 6134-6136 1-211 p. 6134-6136 (PDF)
Het beleid van de minister van Justitie inzake de benoemingen bij de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-344)      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
Het gebruik der talen in de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-361)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
Het niet-aanwenden van de WEU voor de coŲrdinatie van de multinationale operatie in AlbaniŽ      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-107
p. 2897-2903 1-107 p. 2897-2903 (PDF)
Het sturen van een Belgisch fregat naar de Golf (1-466)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Bespreking
1-170
p. 5053-5059 1-170 p. 5053-5059 (PDF)
Het uitblijven van de benoeming van eerste substituten in het arrondissement Brussel (1-1149)      
  Mondelinge vraag van de heer De Decker aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-260
p. 7562-7563 1-260 p. 7562-7563 (PDF)
Invoer in BelgiŽ door Greenpeace van radioactieve stoffen die afkomstig zijn van de opwerkingsfabriek te La Hague (Frankrijk)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2775 1-55 p. 2775 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-78
p. 4068-4069 1-78 p. 4068-4069 (PDF)
Luchtvaart - Verbod te landen op de luchthaven van Bujumbura-Burundi      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2823 1-56 p. 2823 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4856-4857 1-92 p. 4856-4857 (PDF)
Militair optreden in Koeweit in 1991 - Herdenkingsmedailles      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2167 1-44 p. 2167 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2322-2323 1-46 p. 2322-2323 (PDF)
Outplacementkosten gedragen door de werkgever - Belasting van de tegenwaarde      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 356-357 1-8 p. 356-357 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 809-810 1-16 p. 809-810 (PDF)
Reis van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking naar ZaÔre en de toestand in ZaÔre en Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Toekomst van de School voor militaire administrateurs      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 848-849 1-17 p. 848-849 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1028-1029 1-20 p. 1028-1029 (PDF)
Toestand in Kosovo (Militaire agressie van Belgrado tegen de Albanese bevolking in Kosovo - Humanitaire tragedie - Militaire interventie van de NAVO)      
  Debat
1-258
p. 7472-7480 1-258 p. 7472-7480 (PDF)
Toestand in ZaÔre      
  Mededeling van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging
   Bespreking van de mededeling
1-101
p. 2733-2749 1-101 p. 2733-2749 (PDF)
VN-verdrag tegen foltering - Standpunt van de Belgische regering - Bekrachtiging (1-1314)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4419-4420 1-84 p. 4419-4420 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-96
p. 5073 1-96 p. 5073 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de actie die tegen de antipersoonsmijnen gevoerd kan worden met het oog op de komende assemblťe van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (1-237)      
  Amendement nr 3 van de heren De Decker en Devolder
1-237/2
p. 2 1-237/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven      
  Beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-6
p. 113-127 1-6 p. 113-127 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Hatry, Verreycken, De Decker, Erdman en van mevrouw Dardenne, aangehouden stemmingen en eindstemming
1-6
p. 125 1-6 p. 125 (PDF)
  1-6
p. 127-131 1-6 p. 127-131 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie (en oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie) (1-994)      
  Algemene beraadslaging
1-188
p. 5443-5461 1-188 p. 5443-5461 (PDF)
Voorstel van resolutie over Algerije (Bloedbaden) (1-860)      
  Voorstel van de heer De Decker c.s.
1-860/1
p. 1-3 1-860/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beslechting van fiscale geschillen (1-966)      
  Amendement nr 130 van de heren De Decker en Hatry, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-966/13
p. 1-2 1-966/13 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (Overeenstemming gerechtelijke kantons - gemeentegrenzen)(Wijzigingen Gerechtelijk Wetboek, Bijvoegsel Gerechtelijk Wetboek, Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Wet van 16 juli 1970 houdende personeelsformatie van politierechtbanken, Wet van 20 juli 1971 houdende personeelsformatie van vredegerechten) (1-1139)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen van het ontwerp
1-232
p. 6737-6774 1-232 p. 6737-6774 (PDF)
  Stemverklaring van de heer De Decker, mevrouw Willame-Boonen en de heren Loones en Jonckheer en stemming van het ontwerp
1-235
p. 6877-6878 1-235 p. 6877-6878 (PDF)
  Stemverklaring van de heer De Decker en eindstemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-252
p. 7328 1-252 p. 7328 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (Responsabilisering van de organisatoren - Administratieve sancties - Onrechtmatige verdeling van tickets - Gerechtelijk stadionverbod - Mededeling van politionele gegevens) (1-1060)      
  Amendement nr 1 van de heer De Decker
1-1060/2
p. 1 1-1060/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiŽle en diverse bepalingen (1-187)      
  Amendement nr 35 van de heer De Decker en mevrouw Cornet d'Elzius
   Openbaar ambt : eindejaarspremie
1-187/2
p. 13 1-187/2 p. 13 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Hongarije; 2į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Polen; 3į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek; ondertekend te Brussel op 16 december 1997 (1-1027)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-204
p. 5836-5849 1-204 p. 5836-5849 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten, met de Bijlage, met verscheidene Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Amsterdam op 2 oktober 1997 (1-903)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-190
p. 5491-5513 1-190 p. 5491-5513 (PDF)
Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (1-758)      
  Algemene beraadslaging
1-209
p. 6035-6043 1-209 p. 6035-6043 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (Administratieve rechtscolleges : Vestigingsraad, Kamers van beroep van de beroepsinstituten, Raden van erkenning en Provinciale Raden van de Orde van Architecten) (1-827)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-209
p. 5997-6002 1-209 p. 5997-6002 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 43, ß5, en 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, tot aanvulling van artikel 43 van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 43septies in die wet (Arrondissement Brussel : tweetaligheid van de magistraten) (1-806)      
  Belangenconflict
   Amendement n 1 van de heren Desmedt en De Decker
1-806/5
p. 1-3 1-806/5 p. 1-3 (PDF)
   Aangehouden stemming over het voorstel van gemotiveerd advies en stemverklaring van de heer De Decker
1-192
p. 5550 1-192 p. 5550 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI, op het notarisambt (Hervorming van het notariaat : toegang tot het ambt; statuut van erkend kandidaat notaris en geassocieerd notaris; tucht; professionele structuren) (Zie ook doc. Senaat 1-1277) (1-1276)      
  Amendementen nrs 52 en 53 van de heer De Decker, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1276/6
p. 1-2 1-1276/6 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten (1-505)      
  Amendement nr 14 van de heren Desmedt en Foret, heringediend na de goedkeuring van het verslag, door de heren Desmedt, Foret en De Decker
1-505/5
p. 2 1-505/5 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 24 van de heer De Decker, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-505/7
p. 1 1-505/7 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-100
p. 2661-2672 1-100 p. 2661-2672 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een militaire of niet-militaire vrijwilligersdienst (Leger, Civiele bescherming, Rijkswacht, Politie, Ontwikkelingssamenwerking, Federale wetenschappelijke en culturele instellingen) (1-951)      
  Voorstel van de heren De Decker en Goris c.s.
1-951/1
p. 1-21 1-951/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Koninklijke School voor Bestuurskunde (Vrijwaren van de eenheid van het land) (1-153)      
  Voorstel van de heer De Decker
1-153/1
p. 1-12 1-153/1 p. 1-12 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999