Schriftelijke vragen van 3-701 tot 3-800

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-701 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Micro-injectie van zaadcellen (ICSI) - Uitbreiding - ControversiŽle vragen - Evaluatie.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-702 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Directie Luctvaart - Belgocontrol - Gebrek aan communicatie.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-703 Mahoux Philippe (PS) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  Stagestudenten - Medisch onderzoek.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-704 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Agressie tegenover leerkrachten en schooldirecties - Samenwerking tussen scholen en de politie - Evaluatie.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 19/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-705 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Kazerne te Lissewege - Bestemming.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 17/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-706 Ceder Jurgen (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Regie der gebouwen - Verkoop van vastgoed.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 4/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-707 Thijs Erika (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Ambulante handelaars - Eurovignet - Vrijstelling.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 4/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-708 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Apotheken - Uitgestelde aflevering van geneesmiddelen - Evaluatie - Unieke barcode.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 14/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-709 Vanhecke Frank (VL. BLOK) Eerste minister  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Ambtenaren die vanuit andere overheidsdiensten ter beschikking worden gesteld.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 18/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-710 Vanhecke Frank (VL. BLOK) Eerste minister  
  Nationaal Orkest van BelgiŽ - Ontbreken van een taalkader.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 17/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-711 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Bank van De Post - Taalbeleid in de Brusselse agglomeratie.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 11/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-712 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegalen - RepatriŽring per vliegtuig.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-713 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brusselse politiediensten - Aanwervingen - Taalwetgeving - Toezicht.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 3/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-714 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  IRIS-ziekenhuizen - Aanwervingen - Taalwetgeving - Toezicht.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 19/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-715
3-715 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  IRIS-ziekenhuizen - Aanwervingen - Taalwetgeving - Toezicht.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Valt buiten de bevoegdheid 4/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-714
3-716 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdienst FinanciŽn - Webstek - Taalwetgeving.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 12/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-717 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Dienst voor uitkeringen en Dienst voor geneeskundige controle - Provinciale diensten - Verdeling.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 23/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-718 Vanhecke Frank (VL. BLOK) Eerste minister  
  Taalkaders - Naleving - Toezicht.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 18/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-732
3-719 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Taalkaders - Naleving - Toezicht.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 22/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-732
3-720 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Taalkaders - Naleving - Toezicht.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-732
3-721 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Taalkaders - Naleving - Toezicht.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 9/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-732
3-722 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Taalkaders - Naleving - Toezicht.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 5/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-732
3-723 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Werk en Pensioenen  
  Taalkaders - Naleving - Toezicht.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 1/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Aanvullend antwoord 15/3/2004
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-732
3-724 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Taalkaders - Naleving - Toezicht.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 18/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-732
3-725 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Taalkaders - Naleving - Toezicht.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 27/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-732
3-726 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Taalkaders - Naleving - Toezicht.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 29/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-732
3-727 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Taalkaders - Naleving - Toezicht.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 6/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-732
3-728 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Taalkaders - Naleving - Toezicht.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 23/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-732
3-729 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Taalkaders - Naleving - Toezicht.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 9/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-732
3-730 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Taalkaders - Naleving - Toezicht.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 16/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-732
3-731 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Middenstand en Landbouw  
  Taalkaders - Naleving - Toezicht.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 19/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-732
3-732 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling  
  Taalkaders - Naleving - Toezicht.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 5/3/2004
  Beslissing niet publicatie 5/3/2004
  Aanvullend antwoord 23/3/2004
  Beslissing niet publicatie 23/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-731
3-733 Dedecker Jean-Marie (VLD) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling  
  Fietsonderdelen - Kwaliteits- en veiligheidsnormen - Invoering.
  Verzending vraag 17/2/2004
  Antwoord 23/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-607
3-734 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Werk en Pensioenen  
  Werkloosheidsuitkeringen - Toekenningsregels - Versoepeling voor jongeren die zich werkelijk inspannen om een beroepsopleiding te volgen.
  Verzending vraag 17/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 2/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-735 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneeskundige verzorging - Verzekering - Maximumfactuur.
  Verzending vraag 17/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 30/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-736 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geestelijke gezondheidszorg - Zorgvernieuwing - Projecten.
  Verzending vraag 17/2/2004
  Antwoord 29/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-737 Vanhecke Frank (VL. BLOK) Eerste minister  
  Regeringscommissarissen - MateriŽle en financiŽle voordelen in hoofde van hun functie.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Antwoord 18/3/2004
  Beslissing niet publicatie 18/3/2004
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-826
3-738 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Automatic fingerprint identification (AFIS) - Finger image transmission (FIT) - Gebruik - CategorieŽn van personen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 2/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-739 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Topambtenaren - MateriŽle en financiŽle voordelen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Antwoord 12/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-930
3-740 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Topambtenaren - MateriŽle en financiŽle voordelen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Antwoord 24/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-930
3-741 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Topambtenaren - MateriŽle en financiŽle voordelen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 5/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-930
3-742 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Middenstand en Landbouw  
  Topambtenaren - MateriŽle en financiŽle voordelen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Antwoord 18/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-930
3-743 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Biometrische identificatiemethodes - Gebruik.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 12/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-744
3-744 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Biometrische identificatiemethodes - Gebruik.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-743
3-745 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeente Voeren - Brandweer - Grensoverschrijdende samenwerking.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Voorlopig antwoord 4/5/2004
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-746 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Eurodac-databank - Gebruik - Optimalisering.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-747 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) - Taalwetgeving.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 27/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-748 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Voornemen om een vertaaldienst op te richten.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Antwoord 16/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-749 Vanhecke Frank (VL. BLOK) Eerste minister  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Antwoord 6/3/2004
  Beslissing niet publicatie 6/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-768
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-769
3-750 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Antwoord 12/3/2004
  Beslissing niet publicatie 12/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-768
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-769
3-751 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-768
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-769
3-752 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-768
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-769
3-753 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 31/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-762
3-754 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Werk en Pensioenen  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 5/4/2004
  Beslissing niet publicatie 5/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-753
3-755 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Antwoord 18/3/2004
  Beslissing niet publicatie 18/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-753
3-756 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Antwoord 18/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-753
3-757 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Antwoord 4/3/2004
  Beslissing niet publicatie 4/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-753
3-758 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-753
3-759 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Valt buiten de bevoegdheid 3/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-753
3-760 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Antwoord 9/3/2004
  Beslissing niet publicatie 9/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-753
3-761 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 6/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-753
3-762 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Middenstand en Landbouw  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Antwoord 9/3/2004
  Beslissing niet publicatie 9/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-753
3-763 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Antwoord 5/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
3-764 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Antwoord 4/3/2004
  Beslissing niet publicatie 4/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
3-765 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd, aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
3-766 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Antwoord 19/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
3-767 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
3-768 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Antwoord 16/3/2004
  Beslissing niet publicatie 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
3-769 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen.
  Verzending vraag 18/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 14/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-752
3-770 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Rwanda - Uitspraken van generaal Dallaire - Levering van wapens.
  Verzending vraag 24/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-771 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Hennepplantages - Toenemend aantal in BelgiŽ - Vervolgingsbeleid.
  Verzending vraag 24/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 2/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-772
3-772 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Hennepplantages - Toenemend aantal in BelgiŽ - Vervolgingsbeleid.
  Verzending vraag 24/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 6/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-771
3-773 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Mensenrechtenverdragen - Ratificatie.
  Verzending vraag 24/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-774 Ceder Jurgen (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Risicovolle uitwijzingen.
  Verzending vraag 24/2/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-775 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Schade veroorzaakt door politieambtenaren - Aansprakelijkheid.
  Verzending vraag 24/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 31/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-776 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijden onder invloed - Drugs - Controles.
  Verzending vraag 24/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 5/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-777 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Gemeenten - Opcentiemen - Rosoux-schuld - Laattijdigheidsintresten.
  Verzending vraag 24/2/2004
  Antwoord 25/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-778 Thijs Erika (CD&V) minister van Werk en Pensioenen  
  Dienstencheques - Werknemers - Sociaal statuut - Vennootschap met sociaal oogmerk (VSO).
  Verzending vraag 24/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 13/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-779 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Directoraat-generaal geneesmiddelen - Controles.
  Verzending vraag 24/2/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-780 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsenijbereidkunde - Uitoefening - Geneesmiddelendepots - Geneesheren.
  Verzending vraag 24/2/2004
  Antwoord 29/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-781 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Schoolkeukens - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles - Boetes.
  Verzending vraag 24/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 7/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-782 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Rijopleidingscentra - Samenwerking.
  Verzending vraag 24/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 20/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-783 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Overheid - Informatie - Gratis e-mailadres voor alle Belgen.
  Verzending vraag 24/2/2004
  Antwoord 24/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-784 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Ambtenaren - Rekruteringen - Begrip "concours".
  Verzending vraag 25/2/2004
  Antwoord 16/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-785 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Contractuelen - Experts - Indienstneming - Gegevensbanken.
  Verzending vraag 25/2/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-786 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Dienst kijk- en luistergeld - Personeelsleden - Mobiliteit.
  Verzending vraag 25/2/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-787 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Statutaire ambtenaren - Indienstnemingen - Contacten tussen Selor en de federale overheidsdiensten.
  Verzending vraag 25/2/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-788 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Selor - Selectiecommissies - Aanwezigheid bij het voorzitterschap van de deliberaties.
  Verzending vraag 25/2/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-789 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Selor - Buitenlandse delegaties - Onthaal.
  Verzending vraag 25/2/2004
  Antwoord 22/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-790 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Selor - Administratieve documenten - Toegang.
  Verzending vraag 25/2/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-791 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Selor - Operationele doelstellingen.
  Verzending vraag 25/2/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-792 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Selor - Klachten - Beheer - Geschikte methode.
  Verzending vraag 25/2/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-793 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Selor - Jaarverslag 2002 - Aanwijzingen.
  Verzending vraag 25/2/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-794 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Ontwikkelingstrajecten inzake menselijk potentieel - Beloning.
  Verzending vraag 25/2/2004
  Antwoord 16/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-795 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Selor - Selecties - Delegatie.
  Verzending vraag 25/2/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-796 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verkeer.- Radardetector.- Vonnissen.
  Verzending vraag 26/2/2004
  Antwoord 7/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-797 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verkeersreglement.- Fietsverlichting.- Alternatieve sancties voor jongeren.
  Verzending vraag 26/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 18/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-798
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-799
3-798 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersreglement.- Fietsverlichting.- Alternatieve sancties voor jongeren.
  Verzending vraag 26/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-797
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-799
3-799 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Verkeersreglement.- Fietsverlichting.- Alternatieve sancties voor jongeren.
  Verzending vraag 26/2/2004
  Antwoord 31/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-797
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-798
3-800 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  BIAC - Exploitatie van een tweede luchthaven.
  Verzending vraag 26/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 28/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004