Schriftelijke vragen van 3-7001 tot 3-7100

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-7001 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7002
3-7002 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7001
3-7003 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Fiscale kamers - Rechtbanken van eerste aanleg - Achterstand.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7004 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Departementaal meubelplan.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 6/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7005 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Fiscale administratie - Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur - Tijdelijke uitoefening van een ambt - Toelage voor de uitoefening van een hoger ambt.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-7006 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Benoeming - Afgeschafte graad van eerstaanwezend inspecteur 10S2 - Afwezigheid van baremieke evolutie.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 26/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7007 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Betoging van 23 januari 2007 - Berekening van de vakantie- en recuperatieaanvragen - Redenen - Gebruik van de gegevens.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 18/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7008 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De "Verbraucherschutzzentrale" (VSZ) - Toekenning van subsidies - Vertaling van juridische informatie.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 23/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7009 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Vrije software - Gebruik - Verspreiding.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7020
3-7010 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vrije software - Gebruik - Verspreiding.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7020
3-7011 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Vrije software - Gebruik - Verspreiding.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7020
3-7012 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Vrije software - Gebruik - Verspreiding.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 23/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7020
3-7013 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vrije software - Gebruik - Verspreiding.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7020
3-7014 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Vrije software - Gebruik - Verspreiding.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7020
3-7015 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Vrije software - Gebruik - Verspreiding.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Aanvullend antwoord 29/3/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7020
3-7016 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrije software - Gebruik - Verspreiding.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 19/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7020
3-7017 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Vrije software - Gebruik - Verspreiding.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7020
3-7018 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Vrije software - Gebruik - Verspreiding.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7020
3-7019 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Vrije software - Gebruik - Verspreiding.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7020
3-7020 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Vrije software - Gebruik - Verspreiding.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 3/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7019
3-7021 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Informatie-en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) - Webstek - Synoptische tabel gevaarlijke sekten.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-7022 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gebouwen van de overheid - Verkoop - Opbrengst.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-7023 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gebouwen van de overheid - Verkoop - Opbrengst.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-7024 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gebouwen van de overheid - Verkoop - Opbrengst.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-7025 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gebouwen van de overheid - Verkoop - Opbrengst.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-7026 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gebouwen van de overheid - Verkoop - Opbrengst.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-7027 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gebouwen van de overheid - Verkoop - Opbrengst.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-7028 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Obesitas - Europese aanbevelingen - Maatregelen in BelgiŽ.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 6/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7029 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Apotheken - Vestigingscommissie - Hangende dossiers.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-7030 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Ambtenaren - Invaliditeitspensioen - Toegelaten beroepsbezigheid.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 21/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7031 Willems Luc (VLD) minister van Werk  
  Bouwwerven - Veiligheid - VeiligheidscoŲrdinator.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-7032 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Rechtbank van koophandel van Aarlen.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-7033 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Antwerpen.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7034 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Bergen.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7035 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Brugge.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7036 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Brussel.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7037 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Rechtbank van Koophandel van Charleroi.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7038 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Dendermonde.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7039 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Dinant.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7040 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Doornik.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7041 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Eupen.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7042 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Gent.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7043 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Hasselt.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7044 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Hoei.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7045 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Ieper.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7046 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Kortrijk.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7047 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Leuven.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7048 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Luik.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7049 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Marche-en-Famenne.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7050 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Mechelen.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7051 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Namen.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7052 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Neufch‚teau.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7053 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Nijvel.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7054 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Oudenaarde.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7055 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Tongeren.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7056 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Turnhout.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7057 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Verviers.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7058 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken. - Rechtbank van Koophandel van Veurne.
  Verzending vraag 15/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7059 Destexhe Alain (MR) Eerste minister  
  Fonds voor Vakbondspremies - Ambtenaren - Bedragen.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 21/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7060 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Douane en Accijnzen - Enig kantoor - Oprichting.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7061 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Wervingsbeleid.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7062 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Lokalisatie van de diensten - Toekomstige centralisering.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Antwoord 23/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7063 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Voorlopige cel voor het onthaal van het personeel dat van het ministerie van FinanciŽn werd overgedragen - Behoud.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7064 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Ambtenaren van niveau A - Nieuwe loopbaan.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Antwoord 6/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7065 Anseeuw Stťphanie (VLD) Eerste minister  
  Wijziging BTW stelsel - Kleine ondernemingen - Verhoging cash flow.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 21/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7067
3-7066 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Wijziging BTW stelsel - Kleine ondernemingen - Verhoging cash flow.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Antwoord 12/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7067
3-7067 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Wijziging BTW stelsel - Kleine ondernemingen - Verhoging cash flow.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7066
3-7068 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Internet - Kinderporno - Bestrijding - Afspraken met providers.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7070
3-7069 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Internet - Kinderporno - Bestrijding - Afspraken met providers.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7070
3-7070 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Internet - Kinderporno - Bestrijding - Afspraken met providers.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 27/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7069
3-7071 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Schuldenlast ontwikkelingslanden - Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Wereldbank - Invloedsfeer van China.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7074
3-7072 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Schuldenlast ontwikkelingslanden - Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Wereldbank - Invloedsfeer van China.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7074
3-7073 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Schuldenlast ontwikkelingslanden - Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Wereldbank - Invloedsfeer van China.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 26/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7074
3-7074 Anseeuw Stťphanie (VLD) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Schuldenlast ontwikkelingslanden - Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Wereldbank - Invloedsfeer van China.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7073
3-7075 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminaliteit - Babbeltrucs - Preventie bij senioren.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7076 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Hennepkwekerijen - Boobytraps.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7077 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ondergrondse parkings - Wagens op LPG - Toekomstige regelgeving.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7078 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Energiemaatregelen Europese Commissie - Lidstaten - Negatieve houding.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7081
3-7079 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Energiemaatregelen Europese Commissie - Lidstaten - Negatieve houding.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7081
3-7080 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Energiemaatregelen Europese Commissie - Lidstaten - Negatieve houding.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Antwoord 12/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7081
3-7081 Anseeuw Stťphanie (VLD) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Energiemaatregelen Europese Commissie - Lidstaten - Negatieve houding.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Antwoord 18/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7080
3-7082 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Trasylol - Studie - American Medical Association.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Antwoord 6/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7083 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Antwoord 6/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7084 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Orgaandonatie - Wachtlijsten - Evaluatie huidig systeem.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Antwoord 6/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7085 Lijnen Nele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Antigifcentrum - Beten van slangen en reptielen - Oproepen.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7086 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Arbeidsrechtbank van Dendermonde.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7087 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Arbeidsrechtbank van Dinant.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7088 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Arbeidsrechtbank van Doornik.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7089 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Arbeidsrechtbank van Aarlen.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7090 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Arbeidsrechtbank van Antwerpen.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7091 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Arbeidsrechtbank van Bergen.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7092 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Arbeidsrechtbank van Brugge.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7093 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Arbeidsrechtbank van Brussel.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7094 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Arbeidsrechtbank van Charleroi.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7095 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Arbeidsrechtbank van Eupen.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7096 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Arbeidsrechtbank van Gent.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7097 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Arbeidsrechtbank van Hasselt.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7098 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Arbeidsrechtbank van Hoei.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7099 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Arbeidsrechtbank van Ieper.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7100 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Arbeidsrechtbank van Kortrijk.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007