Schriftelijke vragen van 2-1701 tot 2-1800

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-1701 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Begroting 2002 - Rechten van het kind
  Verzending vraag 23/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 10/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1705
2-1702 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Begroting 2002 - Rechten van het kind
  Verzending vraag 23/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Rappel 15/1/2002
  Verzending vraag 15/1/2002
  Antwoord 25/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
  Aanvullend antwoord 25/9/2002
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1705
2-1703 de Bethune Sabine (CD&V) minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw  
  Begroting 2002 - Rechten van het kind
  Verzending vraag 23/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Rappel 15/1/2002
  Verzending vraag 15/1/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
  Antwoord 19/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1705
2-1704 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Begroting 2002 - Rechten van het kind
  Verzending vraag 23/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Rappel 15/1/2002
  Verzending vraag 15/1/2002
  Antwoord 25/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1705
2-1705 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Begroting 2002 - Rechten van het kind
  Verzending vraag 23/11/2001
  Antwoord 20/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1704
2-1706 Roelants du Vivier FranÁois (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Libanon - Mensenrechten - Schendingen.
  Verzending vraag 27/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 9/1/2002
2-1707 Monfils Philippe (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Bestraffing van grove schendingen van het internationaal humanitaire recht - Wet van 16 juni 1993 - "Universele bevoegdheid" - Toestand bij de Belgische rechtbanken.
  Verzending vraag 27/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 11/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
2-1708 Caluwť Ludwig (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Drugvrij therapeutisch programma "De Kiem" - "Tipi"-project - Revalidatieovereenkomst met het RIZIV.
  Verzending vraag 27/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 14/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
2-1709 Dallemagne Georges (PSC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Hoorzitting voor het college van burgemeester en schepenen - Klacht tegen een gemeentelijke belastingheffing - Koninklijk besluit van 12 april 1999.
  Verzending vraag 29/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 22/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1345
2-1710 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische studenten - Inschrijving in het bevolkingsregister van een ander gewest dan het hunne - Onmogelijkheid.
  Verzending vraag 29/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 7/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
2-1711 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Aangifte van nalatenschap - Termijn voor het indienen ervan.
  Verzending vraag 29/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 12/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
2-1712 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Nummerplaat aan de voorkant van auto's - Vervanging.
  Verzending vraag 29/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Doorverwijzing vraag 9/1/2002
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-1806
2-1713 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Verlening van visa door BelgiŽ.
  Verzending vraag 29/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 9/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1714
2-1714 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Justitie  
  Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Verlening van visa door BelgiŽ.
  Verzending vraag 29/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 19/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1713
2-1715 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Justitie  
  Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Erkenning van de vrijzinnigheid.
  Verzending vraag 29/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 24/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
2-1716 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Justitie  
  Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Informatiecentrum voor de sekten
  Verzending vraag 29/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 19/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1717 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Slachtingen buiten het slachthuis - Standpunt van de federale regering.
  Verzending vraag 29/11/2001
  Antwoord 18/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1718 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Gemeenschappelijk waarborgfonds - Onverzekerbare bestuurders.
  Verzending vraag 30/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 24/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
2-1719 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Sabena - Behouden van de licenties van de piloten - Maatregelen.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 3/1/2002
  Beslissing niet publicatie 3/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1720
2-1720 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Sabena - Behouden van de licenties van de piloten - Maatregelen.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 15/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1719
2-1721 Galand Paul (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Beleid voor duurzame ontwikkeling - Jaarlijks verslag van de vertegenwoordigers van de regering.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 14/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
2-1722 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Asbest - InterministeriŽle werkgroep - Oprichting - Samenstelling.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 14/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
2-1723 Istasse Jean-FranÁois (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Intrekking van verschillende besluiten betreffende de rijkswacht, de gemeentepolitie en de gerechtelijke politie door het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 - Verontrustend gevolg.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
2-1724 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Kinťsithťrapie - Budget pour l'annťe 2002 - Diminution.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 10/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-1725 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  PatiŽnten met de ziekte van Alzheimer - Dagverblijf.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 21/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
2-1726 Nagy Marie (Ecolo) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Beleid voor duurzame ontwikkeling - Jaarlijks verslag van de vertegenwoordigers van de regering.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 8/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
2-1727 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Observatiepost voor de rechten op het internet - Statuten - Leden - Taken.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 4/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
2-1728 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Treinbestuurders - Drugtesten - Toestand in de andere overheidsbedrijven - Recht op privacy.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Rappel 25/2/2002
  Verzending vraag 25/2/2002
  Antwoord 4/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1732
2-1729 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Treinbestuurders - Drugtesten - Toestand in de andere overheidsbedrijven - Recht op privacy.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Rappel 25/2/2002
  Verzending vraag 25/2/2002
  Antwoord 1/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1732
2-1730 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Treinbestuurders - Drugtesten - Toestand in de andere overheidsbedrijven - Recht op privacy.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 4/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1732
2-1731 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Justitie  
  Treinbestuurders - Drugtesten - Toestand in de andere overheidsbedrijven - Recht op privacy.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Rappel 25/2/2002
  Verzending vraag 25/2/2002
  Antwoord 19/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1732
2-1732 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Treinbestuurders - Drugtesten - Toestand in de andere overheidsbedrijven - Recht op privacy.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Rappel 25/2/2002
  Verzending vraag 25/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Rappel 23/10/2002
  Verzending vraag 23/10/2002
  Antwoord 2/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1731
2-1733 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Justitie  
  Justitiepaleis te Gent - Middelen.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 21/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
2-1734 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Partijfinanciering - Nieuw artikel 15ter van de wet - Arrest van het Arbitragehof - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 17/12/2001
  Beslissing niet publicatie 17/12/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1788
2-1735 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 14/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1751
2-1736 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 17/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1751
2-1737 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 9/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1751
2-1738 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 14/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1751
2-1739 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 28/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1751
2-1740 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 15/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1751
2-1741 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 5/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1751
2-1742 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 19/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1751
2-1743 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 8/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1751
2-1744 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 8/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1751
2-1745 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 18/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1751
2-1746 de Bethune Sabine (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 12/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1751
2-1747 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1751
2-1748 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 25/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1751
2-1749 de Bethune Sabine (CD&V) minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 19/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1751
2-1750 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 3/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1751
2-1751 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 18/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1750
2-1752 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 14/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1768
2-1753 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 8/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1768
2-1754 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 23/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1768
2-1755 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 14/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1768
2-1756 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1768
2-1757 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 15/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1768
2-1758 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 24/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1768
2-1759 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 12/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1768
2-1760 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 8/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1768
2-1761 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 21/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1768
2-1762 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 4/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1768
2-1763 de Bethune Sabine (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 11/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1768
2-1764 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 7/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1768
2-1765 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 25/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1768
2-1766 de Bethune Sabine (CD&V) minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw  
  Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 9/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1768
2-1767 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 3/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1768
2-1768 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 16/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1767
2-1769 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  CommerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen - Tweede wereldtop in Tokyo.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Antwoord 12/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-600
2-1770 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Contracten tussen medische centra en ziekenhuizen - Reglementering.
  Verzending vraag 11/12/2001
  Antwoord 11/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1775
2-1771 Happart Jean-Marie (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vaste commissie voor taaltoezicht - Klachten - Uitblijven van antwoorden.
  Verzending vraag 11/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Voorlopig antwoord 1/2/2002
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
2-1772 Thissen Renť (PSC) minister van FinanciŽn  
  Recuperatie van de BTW die betaald werd in het Groothertogdom Luxemburg - Problemen warmee Belgische ondernemers te kampen hadden.
  Verzending vraag 11/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 12/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
2-1773 Thissen Renť (PSC) minister van FinanciŽn  
  Gemeentemandatarissen - Beroepskosten - Aftrekbaar bedrag.
  Verzending vraag 11/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 25/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-1774 Remans Jan (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielaanvragen - Verzoekschriften bij de Raad van State - Evolutie.
  Verzending vraag 11/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 20/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1775 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Contracten tussen medische centra en ziekenhuizen - Reglementering.
  Verzending vraag 11/12/2001
  Antwoord 21/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1770
2-1776 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Volgmigratie - Gezinshereniging - Gezinsvorming - Evolutie van 1995 tot 2000.
  Verzending vraag 12/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
2-1777 Leduc Jeannine (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Niet-Europese onderdanen die meer dan vijf jaar permanent in BelgiŽ verblijven - Belgische nationaliteit - Aanvragen - Weigeringen.
  Verzending vraag 12/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 27/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
2-1778 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Meewerkende echtgenoten - Statuut.
  Verzending vraag 12/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 18/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
2-1779 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezones waartoe de faciliteitengemeenten behoren - Gebruikte taal.
  Verzending vraag 14/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Rappel 6/11/2002
  Verzending vraag 6/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-645
2-1780 Mahoux Philippe (PS) minister van Justitie  
  Copernicus-plan - Plaats van het Belgisch Staatsblad.
  Verzending vraag 14/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 21/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
2-1781 De Schamphelaere Mia (CD&V) Eerste minister  
  Administratieve vereenvoudiging - Dienst voor administratieve vereenvoudiging - Jaarverslag - Geplande doelstellingen voor het najaar 2001.
  Verzending vraag 14/12/2001
  Antwoord 14/1/2002
  Beslissing niet publicatie 14/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1782
2-1782 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Administratieve vereenvoudiging - Dienst voor administratieve vereenvoudiging - Jaarverslag - Geplande doelstellingen voor het najaar 2001.
  Verzending vraag 14/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 1/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1781
2-1783 D'Hooghe Jacques (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Centra voor leerlingenbegeleiding - Personeelsleden - Pensioenregeling.
  Verzending vraag 14/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 4/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
2-1784 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Griffies van de handelsrechtbanken - Europese groep met economische belang - Deponering van statuten.
  Verzending vraag 17/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 13/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
2-1785 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  "E-governement" - Federaal portaalproject.
  Verzending vraag 18/12/2001
  Antwoord 15/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
2-1786 Van Riet Iris (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Risico's van piercen en tatoeŽren - Gebrek aan regelgeving.
  Verzending vraag 18/12/2001
  Antwoord 18/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
2-1787 Roelants du Vivier FranÁois (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Teruggave van kunstwerken - Schloss-collectie.
  Verzending vraag 19/12/2001
  Antwoord 21/1/2002
  Beslissing niet publicatie 21/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1871
2-1788 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Partijfinanciering - Nieuw artikel 15ter van de wet - Arrest van het Arbitragehof - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 19/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 7/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1734
2-1789 Van Riet Iris (VLD) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Verkeersveiligheid - Rijbewijs met punten - Overgang naar een rijcontract
  Verzending vraag 20/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
2-1790 Caluwť Ludwig (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Spoorwegnet - Passagiersvervoer via lijn 11 vanaf Zandvliet - Standpunt van de NMBS.
  Verzending vraag 20/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
  Antwoord 28/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1791 Caluwť Ludwig (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Brusselse Museumplein - Appartementen van Karel van Lotharingen - Renovatiewerken.
  Verzending vraag 20/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
  Antwoord 8/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1792
2-1792 Caluwť Ludwig (CD&V) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Brusselse Museumplein - Appartementen van Karel van Lotharingen - Renovatiewerken.
  Verzending vraag 20/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
  Antwoord 11/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1791
2-1793 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Orde van Malta - Erkenning.
  Verzending vraag 21/12/2001
  Antwoord 21/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
2-1794 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Plan in zake de pijnbehandeling - Federaal beleid.
  Verzending vraag 21/12/2001
  Antwoord 25/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
2-1795 Nyssens Clotilde (PSC) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Selor - Taalexamens.
  Verzending vraag 27/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
  Antwoord 11/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
2-1796 Nyssens Clotilde (PSC) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Selor - Naleving van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.
  Verzending vraag 27/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
  Antwoord 11/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
2-1797 Nyssens Clotilde (PSC) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Diensten van de administratie der Directe belastingen van Jette - Toekomstig onderkomen.
  Verzending vraag 27/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
  Antwoord 19/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Aanvullend antwoord 8/4/2002
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1798 Caluwť Ludwig (CD&V) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Middelen die door de grote steden worden ter beschikking gesteld aan de gemeenten - Brussels Hoofstedelijk Gewest - Verdeling - Criteria.
  Verzending vraag 27/12/2001
  Antwoord 4/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
2-1799 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Bevel tot het verlaten van het grondgebied - Asielcentra.
  Verzending vraag 28/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
  Antwoord 26/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1800
2-1800 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Asielzoekers - Bevel tot het verlaten van het grondgebied - Asielcentra.
  Verzending vraag 28/12/2001
  Antwoord 14/1/2002
  Beslissing niet publicatie 14/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1799