Schriftelijke vragen van 1-701 tot 1-800

130 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-701/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Afwijzing van een naturalisatieaanvraag. - Terugbetaling van de helft van het registratierecht.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-701/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Afwijzing van een naturalisatieaanvraag. - Terugbetaling van de helft van het registratierecht.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-702/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  RSVZ. - Dienst "speciale rechten". - Interne organisatie.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-703/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Gerechtelijke politie. - Algemene richtlijnen voor het vervullen van opdrachten.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-704/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Immigratie. - Identiteitscontroles. - Voorschriften. uitgevaardigd door administratieve overheden.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-705/1 Vandenbroeke Chris (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Opbrengst eurovignetten. - Grensovergangen.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-706/1 Olivier Marc (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Personen met een handicap. - Wegwerken van feitelijke discriminaties.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-707/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-707/2 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-707/3 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-707/4 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Beslissing niet publicatie 29/12/1997
1-707/5 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Wetenschapsbeleid  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-707/6 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Aanvullend antwoord 13/2/1998
  Antwoord 17/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-707/7 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-707/8 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-707/9 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-707/10 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Aanvullend antwoord 10/3/1998
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-707/11 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Vervoer  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 10/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Aanvullend antwoord 26/1/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-707/12 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-707/13 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Ambtenarenzaken  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 16/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
1-707/14 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Landsverdediging  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-707/15 Boutmans Eddy (Agalev) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-707/16 Boutmans Eddy (Agalev) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-707/17 Boutmans Eddy (Agalev) Eerste Minister  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-708/1 Devolder Jacques (VLD) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Belgacom. - Ongelijke verdeling van de tariefzones. - Gevolgen voor Brugge.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-709/1 Anciaux Bert (VU) minister van Ambtenarenzaken  
  Circulaire van 29.7.1996. - (Taalgebruik, verhoging in de weddeschaal). - Toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-709/2 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Circulaire van 29.7.1996. - (Taalgebruik, verhoging in de weddeschaal). - Toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-709/3 Anciaux Bert (VU) minister van FinanciŽn  
  Circulaire van 29.7.1996. - (Taalgebruik, verhoging in de weddeschaal). - Toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 6/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-710/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Circulaire van 29.7.1996 - (Taalgebruik, verhoging in de weddeschaal). - Toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-711/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Betalen van boetes opgelopen in het buitenland.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-711/2 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Betalen van boetes opgelopen in het buitenland.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
1-712/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Wervingsexamen afgekondigd door de Ministeries. - Laattijdige mededeling in de buitendiensten.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-713/1 Loones Jan (VU) minister van Wetenschapsbeleid  
  Organisatie van de taalinspectie langs de grens tussen het Franse en het Duitse taalgebied inzake onderwijs.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-714/1 Anciaux Bert (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Afschaffing van de beroepskaart voor vreemdelingen die een zelfstandige activiteit willen uitoefenen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-715/1 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  NMBS. - Moderniseringswerken lijn NMBS Antwerpen-Brussel. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-716/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Gedetineerden. - Reglement bezit van toestellen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-717/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Alternatieve straffen. - Organisatie.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-718/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Informatie i.v.m. bevorderingsexamens. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-719/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Nood aan een efficiŽnte internationale strijd tegen fiscale fraude.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-720/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Werkloosheidsuitkeringen. - Uitsluitingen.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Rappel 30/1/1998
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-721/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Belgacom. - Anglofilie. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-722/1 Caluwť Ludwig (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Euro. - Chartaal geld. - Bepaling van de duur van de overgangsperiode.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Antwoord 3/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-723/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Administratie van Fiscale Zaken . - Benoeming van kandidaten voor leidinggevende functies.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-724/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit. - Benoeming van kandidaten voor leidinggevende functies.
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-725/1 Maximus Lydia (SP) minister van Vervoer  
  Verminderingskaarten voor het openbaar vervoer voor personen die tijdens de twee wereldoorlogen diensten hebben bewezen aan het land.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-726/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Onderzoek naar de Bende van Nijvel. - Moord op een informant.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-727/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Onderzoek naar de "Bende van Nijvel". - Teruggave van in beslag genomen wapens.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-728/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Hoge Europese ambtenaren. - Taksvrije benzine op Belgisch grondgebied.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Antwoord 3/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-730/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Nationaal Comitť voor de Energie. - Personeelsbeleid.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-731/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Gespecialiseerde functies bij het BIPT. - Benoemingsvoorwaarden.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-732/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Taalkennis in een federale gewestelijke dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Rappel 30/4/1998
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-733/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Verkoop van onroerende goederen door notarissen zonder toepassing van de BTW op de commissie.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 17/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-733/2 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Verkoop van onroerende goederen door notarissen zonder toepassing van de BTW op de commissie.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-734/1 Anciaux Bert (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Noodzaak van een verbod om basiszenders voor mobiele telefonie op gebouwen te plaatsen waar continu mensen wonen en slapen.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-735/1 Devolder Jacques (VLD) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Reclame en verkoop van geneesmiddelen op Internet.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-736/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Uitsluiting van de rusthuizen uit de privť-sector uit het sociale en het commerciŽle luik van Maribel.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-737/1 Anciaux Bert (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Wet van 10 juni 1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-738/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Verdwijning van door het gerecht in beslag genomen videobanden.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-739/1 Anciaux Bert (VU) minister van Landsverdediging  
  Invloed van de radars in Brakel en Esentho op de gezondheid van ongeveer 20.000 militairen.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-740/1 Anciaux Bert (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Onwettigheid KB van 2 juni 1987 houdende reglementering van de uitvoer, de invoer en de doorvoer van afvalstoffen.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 16/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-741/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Belgacom Directory Services. - Reclamecampagnes. - Taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-742/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Taalgebruik van Belgacom bij reclame voor een gratis 0800-nummer.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-743/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Het (geannuleerde) vervoer van Nederlands kernafval door ons land.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-744/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Doorvoer van nucleaire transporten door West-Vlaanderen.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-745/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Protestacties. - Taalactiekomitť.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-746/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstal uit het munitiedepot van de kazerne in Houthulst.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-746/2 Loones Jan (VU) minister van Landsverdediging  
  Diefstal uit het munitiedepot van de kazerne in Houthulst.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-747/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Terugbetaling van kijkoperaties.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 8/4/1998
  Beslissing niet publicatie 8/4/1998
1-747/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Terugbetaling van kijkoperaties.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Antwoord 17/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-748/1 Olivier Marc (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Vrijwilligers. - Diensten aan sponsors. - Sociaalrechtelijke controle.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 16/2/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-749/1 Olivier Marc (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Recht op verhoogde tegemoetkoming (111/111). - Gevolgen van KB van 16 april 1997.(In aanmerking nemen van inkomsten uit vervreemdingen).
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-750/1 Loones Jan (VU) minister van Vervoer  
  Militaire luchtverkeersleiders in de burgersector. - Niet erkenning brevet.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Aanvullend antwoord 20/4/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-750/2 Loones Jan (VU) minister van Landsverdediging  
  Militaire luchtverkeersleiders in de burgersector. - Niet erkenning brevet.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-751/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Gedetineerden. - Informatie over bezoekers.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-752/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  TV-uitzending "Oproep 2020". - Betekenis van de discretiebelofte.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 30/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-753/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Luchtmacht. - Kostprijs van de verplaatsingen. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-754/1 Boutmans Eddy (Agalev) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nederlands project "Allochtoon ondernemerschap". - Toepassing in BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-755/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Sociaal zwakkeren - Invloed van de huurwetgeving.
  Verzending vraag naar Minister 7/1/1998
  Antwoord 16/2/1998
  Beslissing niet publicatie 16/2/1998
1-756/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Bijkomende intrestaftrek (Hypothecaire lening) (Art. 104 WIB).
  Verzending vraag naar Minister 7/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-757/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Werving van advertenties.- Het zich uitgeven voor medewerker van een ministerie e.d.
  Verzending vraag naar Minister 7/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-758/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Art. 52 van de Jeugdbeschermingswet. - Verbod van vrij verkeer met betrekking tot bepaalde personen in geval van plaatsing.
  Verzending vraag naar Minister 7/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-759/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Art. 60 Jeugdbeschermingswet. - Herziening van maatregelen van plaatsing.
  Verzending vraag naar Minister 7/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-760/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Art. 37 Jeugdbeschermingswet. - Verlenging van maatregelen van plaatsing.
  Verzending vraag naar Minister 7/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-761/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) Eerste Minister  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en racismesbestrijding. - Burgerlijke partijstelling.
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-762/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Conformiteit van bankreglementen met de wetgeving op de handelspraktijken. - Conclusies onderzoek Test-Aankoop.
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-763/1 Loones Jan (VU) minister van Vervoer  
  Verkoop RMT-schepen.
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-764/1 Loones Jan (VU) minister van Vervoer  
  RMT-archieven
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-765/1 Loones Jan (VU) minister van Vervoer  
  Vereffening RMT-eigendomrecht.
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-766/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Verklaringen van een rijkswachtofficier over de Bende van Nijvel.
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-767/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Het onderzoek van het Comitť P betreffende de Bende-overval op het bedrijf Wittock-Van Landeghem.
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-768/1 Buelens Door (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Het bezoek van Noordierse politieofficieren aan de rijkswacht.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-769/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verbod foto's van politieagenten te nemen tijdens een openbare manifestatie.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-769/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Verbod foto's van politieagenten te nemen tijdens een openbare manifestatie.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-770/1 D'Hooghe Jacques (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De onjuiste berekeningswijze van de bonificatie voor voorafbetalingen in de personenbelasting.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-771/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Vermindering van het pensioenbedrag wegens vervroegde ingangsdatum van het rustpensioen. - Afschaffing.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-772/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  Lening van staat tot staat aan China.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Antwoord 2/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-773/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Slachtingen "op verplaatsing".
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Antwoord 16/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-773/2 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Slachtingen "op verplaatsing".
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-774/1 Raes Roeland (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Postzendingen naar gedetineerden.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-775/1 Foret Michel (PRL-FDF) minister van Landsverdediging  
  Deelname aan het programma "African Crisis Response Initiative" (Technisch-militaire samenwerking gericht op peace-keeping).
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-776/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Kankerbehandeling. - Nieuwe geneesmiddelen (cytostatica). - Traagheid van de administratie inzake registratie, prijsbepaling en terugbetaling.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-777/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkoop van misdaadstimulerende videospelen.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Beslissing niet publicatie 10/3/1998
1-777/2 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Verkoop van misdaadstimulerende videospelen.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-777/3 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Verkoop van misdaadstimulerende videospelen.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
1-778/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenteraadsleden. - Inzagerecht dossiers in behandeling.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-779/1 Mahoux Philippe (PS) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Belasting op de bedrijfsinkomsten van dierenartsen.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-780/1 Verhofstadt Guy (VLD) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  BTW-controle. - Voorleggen van een kopie van de jaarrekeningen.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-781/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De subsidiŽringsbeleid van de Nationale Loterij.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-782/1 Olivier Marc (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  PVC-speelgoed.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-783/1 Loones Jan (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Discriminatie vrouwelijke beroepsmilitairen m.b.t. nieuwe uniformen bij de landmacht.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Antwoord 16/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-783/2 Loones Jan (VU) minister van Landsverdediging  
  Discriminatie vrouwelijke beroepsmilitairen m.b.t. nieuwe uniformen bij de landmacht.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-784/1 Olivier Marc (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Kankerbehandeling. - Nieuwe geneesmiddelen (cytostatica). - Traagheid Belgische administratie inzake registratie, prijsbepaling en terugbetaling.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-785/1 Loones Jan (VU) minister van Vervoer  
  Daling aantal werknemers bij Holyman-Sally (rederij).
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-786/1 Loones Jan (VU) minister van Vervoer  
  Richtlijn 92/14 EEG. - Daling vrachtvervoer Luchthaven Oostende.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-787/1 Erdman Fred (SP) minister van Justitie  
  Voorschriften die betrekking hebben op de opdleiding en de werving van magistraten.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Rappel 12/3/1998
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-788/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis. - Toegang tot het strafrechtelijk dossier.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Rappel 27/3/1998
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Antwoord 16/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-789/1 Olivier Marc (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Parkeerkaart aan mindervaliden. - Toekenning en beoordelingscriteria.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-790/1 Thijs Erika (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Aannemers. - Procedure bij aanbestedingen.-) Belgacom.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-791/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Schaduwen van kinderen door privť-detectives in opdracht van de ouders.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-791/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Schaduwen van kinderen door privť-detectives in opdracht van de ouders.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-792/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van een hypothecaire volmacht.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-793/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De recente lening van de Nationale Bank via het IMF aan Zuid-Korea.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-794/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Gezondheidsrisico's van gokken. - Produkten van de Nationale Loterij.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-795/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Slijterijen van gegiste dranken. - KB 3 april 1953. - Vermindering van de openingsbelasting.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-796/1 Loones Jan (VU) minister van Wetenschapsbeleid  
  Strandvondsten. - Potvissen en vinvissen. - Interventienetwerk.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-796/2 Loones Jan (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Strandvondsten. - Potvissen en vinvissen. - Interventienetwerk.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
1-797/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Seminarie georganiseerd door Free Clinic (Druggebruik).
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-798/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Aardppelras "Bintje". - Ziektegevoeligheid (meeldauw).
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-799/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Handel in bedreigde diersoorten.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-800/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Examen voor benoeming tot een rechterlijk ambt.
  Verzending vraag naar Minister 22/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998