Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-7

van Pol Van Den Driessche (N-VA) d.d. 24 oktober 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Horeca - Geregistreerde kassa - Invoering - Stand van zaken - Evaluatie

horecabedrijf
belastingfraude
BTW
zwartwerk

Chronologie

24/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
3/11/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-8

Vraag nr. 6-7 d.d. 24 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mijn vraag heeft te maken met de verplichte invoering van de geregistreerde kassa in de horeca.

Ik vernam dat een gekende Antwerpse brasserie de deuren zal sluiten ingevolge voortdurende controles en boetes.

In een artikel in "Het Belang van Limburg" en een bericht op de site van Horeca Vlaanderen wordt verwezen naar een studie van professor Houben, die waarschuwt voor het verlies van 68000 banen in de horeca indien de geregistreerde kassa wordt ingevoerd.

De arbeidswetgeving is niet aangepast aan de specifieke noden van de sector, met hoge boetes en voortdurende controles tot gevolg.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen:

1) Hoeveel horecabedrijven stapten al over naar het nieuwe systeem van de geregistreerde kassa?

2) Wat bracht dat nieuwe systeem al op, in vergelijking met de situatie ervoor?

3) Hoe evalueert u zelf deze veranderingen?

4) Welke bijsturingen zijn volgens u nodig?

Antwoord ontvangen op 3 november 2014 :

Ik deel aan het geachte lid mee dat deze vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot die van mijn collega, de minister van Financiën.