BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
24 oktober 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-7

de Pol Van Den Driessche (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
________
Horeca - Geregistreerde kassa - Invoering - Stand van zaken - Evaluatie
________
horecabedrijf
belastingfraude
BTW
zwartwerk
________
24/10/2014 Verzending vraag
3/11/2014 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-8
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-7 d.d. 24 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mijn vraag heeft te maken met de verplichte invoering van de geregistreerde kassa in de horeca.

Ik vernam dat een gekende Antwerpse brasserie de deuren zal sluiten ingevolge voortdurende controles en boetes.

In een artikel in "Het Belang van Limburg" en een bericht op de site van Horeca Vlaanderen wordt verwezen naar een studie van professor Houben, die waarschuwt voor het verlies van 68000 banen in de horeca indien de geregistreerde kassa wordt ingevoerd.

De arbeidswetgeving is niet aangepast aan de specifieke noden van de sector, met hoge boetes en voortdurende controles tot gevolg.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen:

1) Hoeveel horecabedrijven stapten al over naar het nieuwe systeem van de geregistreerde kassa?

2) Wat bracht dat nieuwe systeem al op, in vergelijking met de situatie ervoor?

3) Hoe evalueert u zelf deze veranderingen?

4) Welke bijsturingen zijn volgens u nodig?

Antwoord ontvangen op 3 november 2014 :

Ik deel aan het geachte lid mee dat deze vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot die van mijn collega, de minister van Financiën.