Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Hassan Bousetta

36 resultaten

5-293 Hassan Bousetta (PS) 13/1/2011
  de situatie in TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-870 Hassan Bousetta (PS) 4/5/2011
  de toekomst van het NMBS-aanbod tussen Brussel, Luik, Wezet en Maastricht
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-939 Hassan Bousetta (PS) 12/5/2011
  de treinverbinding tussen Frankfurt en Londen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-1066 Hassan Bousetta (PS) 9/6/2011
  de organisatie van de BELARE opdrachten in het poolstation Prinses Elisabeth
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-94)
5-2053 Hassan Bousetta (PS) 8/3/2012
  de hervorming van de status van staatlozen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2054 Hassan Bousetta (PS) 8/3/2012
  de uitzetting van onderdanen van de Europese Unie
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2071 Hassan Bousetta (PS) 8/3/2012
  de bescherming van minderheden in Iran en in het bijzonder van de Arabisch sprekende Ahwazi-minderheid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6138
5-2072 Hassan Bousetta (PS) 8/3/2012
  het anonieme cv
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/5/2012 (commissiehandelingen 5-154)
5-2073 Hassan Bousetta (PS) 8/3/2012
  het open access-beleid tot wetenschappelijke onderzoeksresultaten
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-138)
5-2113 Hassan Bousetta (PS) 15/3/2012
  het Schengengebied
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2747 Hassan Bousetta (PS) 27/11/2012
  de audiometrische toelatingsonderzoeken van personeel voor Defensie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2748 Hassan Bousetta (PS) 27/11/2012
  de rekrutering van militairen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2749 Hassan Bousetta (PS) 27/11/2012
  het artikel 432 van het Strafwetboek inzake kinderontvoering en de evaluatie ervan
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2778 Hassan Bousetta (PS) 29/11/2012
  de steun aan onderzoek en ontwikkeling
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2013 (commissiehandelingen 5-232)
5-2853 Hassan Bousetta (PS) 13/12/2012
  de wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2013 (commissiehandelingen 5-192)
5-2854 Hassan Bousetta (PS) 13/12/2012
  het jaarverslag van Transparency International ter gelegenheid van de internationale dag tegen corruptie
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2013 (commissiehandelingen 5-192)
5-2937 Hassan Bousetta (PS) 17/1/2013
  het aanzetten tot het scheppen van werkgelegenheid
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8934
5-2981 Hassan Bousetta (PS) 24/1/2013
  het statuut van huisbediende
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8935
5-2982 Hassan Bousetta (PS) 24/1/2013
  het stakingsrecht
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8936
5-2983 Hassan Bousetta (PS) 24/1/2013
  de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8501
5-2984 Hassan Bousetta (PS) 24/1/2013
  de uitvoering van gevangenisstraffen in Marokko
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8502
5-2985 Hassan Bousetta (PS) 24/1/2013
  de onderhandeling van een internationaal verdrag inzake de wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3020 Hassan Bousetta (PS) 30/1/2013
  het bespioneren van het personeel en van de klanten van Ikea
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8937
5-3171 Hassan Bousetta (PS) 21/2/2013
  de werkrelaties bij Ryanair
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8929
5-3172 Hassan Bousetta (PS) 21/2/2013
  de business councils
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3173 Hassan Bousetta (PS) 21/2/2013
  de toekomst van Europa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9125
5-3250 Hassan Bousetta (PS) 6/3/2013
  de crowdfunding
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8920
5-3575 Hassan Bousetta (PS) 16/5/2013
  de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen en het leefloon
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3840 Hassan Bousetta (PS) 27/6/2013
  de fiscaliteit van de professionele sportclubs
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-243)
5-4145 Hassan Bousetta (PS) 23/10/2013
  de strijd tegen de sociale dumping in BelgiŽ
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10603
5-4146 Hassan Bousetta (PS) 23/10/2013
  de opsluiting van een journalist in Marokko
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4147 Hassan Bousetta (PS) 23/10/2013
  de gerechtelijke samenwerking tussen BelgiŽ en Marokko
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
5-4312 Hassan Bousetta (PS) 25/11/2013
  de verklaringen van de procureur-generaal bij het hof van beroep van Antwerpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
5-4634 Hassan Bousetta (PS) 8/1/2014
  de genderpariteit in de onderzoekswereld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-4649 Hassan Bousetta (PS) 15/1/2014
  de bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen BelgiŽ en Marokko
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11327
5-4664 Hassan Bousetta (PS) 15/1/2014
  de ratificatie van het Europees Verdrag inzake nationaliteit van 1997
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)