Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Filip Anthuenis

4 resultaten

4-19 Filip Anthuenis (Open Vld) 21/11/2007
  de recente asielstatistieken van de Europese Commissie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2007 (commissiehandelingen 4-4)
4-498 Filip Anthuenis (Open Vld) 22/10/2008
  de houding van de NMBS in verband met de hogesnelheidslijn richting Breda en Den Haag
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1993
4-561 Filip Anthuenis (Open Vld) 20/11/2008
  de economische regularisatie van vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2099
4-564 Filip Anthuenis (Open Vld) 20/11/2008
  de omruiling van vervallen dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2100