Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Hassan Bousetta

22 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11327 Hassan Bousetta (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen BelgiŽ en Marokko
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4649
5-10603 Hassan Bousetta (PS) minister van Werk  
  de strijd tegen de sociale dumping in BelgiŽ
  Verzending vraag 12/12/2013
  Antwoord 8/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4145
5-9125 Hassan Bousetta (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De toekomst van Europa
  Verzending vraag 24/5/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3173
5-8937 Hassan Bousetta (PS) minister van Werk  
  Het bespioneren van het personeel en van de klanten van IKEA
  Verzending vraag 3/5/2013
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3020
5-8936 Hassan Bousetta (PS) minister van Werk  
  Het stakingsrecht
  Verzending vraag 3/5/2013
  Antwoord 3/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2982
5-8935 Hassan Bousetta (PS) minister van Werk  
  Het statuut van huisbediende
  Verzending vraag 3/5/2013
  Antwoord 19/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2981
5-8934 Hassan Bousetta (PS) minister van Werk  
  Het aanzetten tot het scheppen van werkgelegenheid
  Verzending vraag 3/5/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2937
5-8929 Hassan Bousetta (PS) minister van Werk  
  De werkrelaties bij Ryanair
  Verzending vraag 3/5/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3171
5-8920 Hassan Bousetta (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Crowdfunding
  Verzending vraag 3/5/2013
  Antwoord 31/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3250
5-8502 Hassan Bousetta (PS) minister van Justitie  
  De uitvoering van gevangenisstraffen in Marokko
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2984
5-8501 Hassan Bousetta (PS) minister van Justitie  
  De psychiatrische afdelingen van de gevangenissen
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2983
5-8415 Hassan Bousetta (PS) minister van Werk  
  Werkloosheidsuitkeringen - Fraude - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Controles - Huisbezoek bij werklozen - Cijfers - Samenwerking met de gemeenten - Procedure
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 11/6/2013
5-8282 Hassan Bousetta (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geneesmiddelen - Illegale en namaakgeneesmiddelen - Internationale zwendel - Cyberapotheken - Bestrijding - Europese Operatie Pangea†II - Resultaten - Andere Belgische en Europese maatregelen
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 23/4/2013
5-7994 Hassan Bousetta (PS) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Ongunstige detentieomstandigheden Ė Gezondheidstoestand van de gedetineerden - Eventuele invloed - Studie - Schadeloosstellingen van gedetineerden - Rechterlijke beslissingen
  Verzending vraag 29/1/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-7966 Hassan Bousetta (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Vlaamse scholen - Discriminaties - Studie van de Universiteit Antwerpen - Gevolgen - Jongeren van migrantenafkomst - Acties van het Centrum - Balans
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 16/5/2013
5-7832 Hassan Bousetta (PS) minister van Justitie  
  Voorlopige hechtenis - Onwerkzame hechtenis - Schadevergoeding - Cijfers - Gevallen van elektronisch toezicht
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 24/5/2013
5-7637 Hassan Bousetta (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Werknemers - Moeilijke economische situatie - Zelfmoorden - Statistieken - Preventie - Departement Volksgezondheid - Speciale maatregelen
  Verzending vraag 20/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7596 Hassan Bousetta (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Informatie- en communicatietechnologiesector (ICT) - Europese positie - Financieringsaanvraag - Kredieten - Verhoogde steunmaatregelen - Stand van zaken
  Verzending vraag 14/12/2012
  Antwoord 11/1/2013
5-7391 Hassan Bousetta (PS) minister van Justitie  
  Strafwetboek - Artikel 47bis - Verhoren - Beroep op een beŽdigd tolk - Evolutie - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7390 Hassan Bousetta (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Onderdanen van de Europese Unie - Uitzettingen - Statistieken
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 23/1/2013
5-6824 Hassan Bousetta (PS) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  SyriŽ - Humanitaire hulp - Financiering - Tenuitvoerlegging - Toestand van de Belgische hulp
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 28/8/2012
5-6138 Hassan Bousetta (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Bescherming van minderheden in Iran en in het bijzonder van de Arabisch sprekende Ahwazi-minderheid
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 20/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2071