Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Filip Anthuenis

11 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-2725 Filip Anthuenis (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Centrale dienst der Vaste Uitgaven - Berekening van de lonen - Software
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1929
4-2491 Filip Anthuenis (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Dienstencheques - Vervallen cheques - Omruiling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2100
4-2490 Filip Anthuenis (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Vreemdelingen - Economische regularisatie - Praktische uitwerking - Controle van de regularisatievoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2099
4-2446 Filip Anthuenis (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Hogesnelheidslijnen - Lijn naar Breda en Den Haag - ICE-lijn Frankfurt-Brussel-Parijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1993
4-2444 Filip Anthuenis (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Hoge snelheidslijn richting Amsterdam - Levering nieuwe treinstellen - Vertraging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1930
4-2100 Filip Anthuenis (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Dienstencheques - Vervallen cheques - Omruiling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009 ) 3/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-564
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2491
4-2099 Filip Anthuenis (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Vreemdelingen - Economische regularisatie - Praktische uitwerking - Controle van de regularisatievoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009 ) 3/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-561
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2490
4-1993 Filip Anthuenis (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Hogesnelheidslijnen - Lijn naar Breda en Den Haag - ICE-lijn Frankfurt-Brussel-Parijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008 ) 17/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-498
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2446
4-1930 Filip Anthuenis (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Hoge snelheidslijn richting Amsterdam - Levering nieuwe treinstellen - Vertraging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 ) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2444
4-1929 Filip Anthuenis (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Centrale dienst der Vaste Uitgaven - Berekening van de lonen - Software
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 ) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2725
4-57 Filip Anthuenis (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 15december1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Internationale verdragen Bijzondere maatregelen (Gezinshereniging - Opzegging van bilaterale akkoorden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 8/11/2007
  Antwoord 13/11/2007
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-19