Auteurs- en sprekersregister betreffende "Fourny Dimitri" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De benoemingen van ambtenaars in sommige FOD's (Onregelmatigheden - Fictieve selectieprocedure) (4-978)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-101
p. 25-27 4-101 p. 25-27 (PDF)
De erkenning van de medische spoeddiensten per helikopter (5-991)      
  Vraag om uitleg van de heer Dimitri Fourny aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 32-33 5-80 COM p. 32-33 (PDF)
De keuze van de Provincie Luxemburg als pilootzone bij de hervorming van de hulpdiensten (4-1053)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-110
p. 38-39 4-110 p. 38-39 (PDF)
De mogelijke staking van de advocaten als plaatsvervangende magistraten (Rechtsbijstand - Salduz-wachtdiensten) (5-575)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-61
p. 15-18 5-61 p. 15-18 (PDF)
De ontwikkelingen inzake het unieke oproepnummer 1733 voor de medische wachtdienst (5-1035)      
  Vraag om uitleg van de heer Dimitri Fourny aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 25-31 5-80 COM p. 25-31 (PDF)
De situatie in Ivoorkust (Gevechten tussen de aanhangers van de uittredende president en de winnaar van de verkiezingen) (5-99)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-19
p. 24-26 5-19 p. 24-26 (PDF)
De tegemoetkoming van het Rampenfonds aan landbouwers die getroffen zijn door de droogte (Steun van de minister - Oplossen van de procedureproblemen met de lokale commissies) (5-182)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitry Fourny aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-25
p. 11-13 5-25 p. 11-13 (PDF)
De uitvoering van de hervorming van de hulpdiensten (Prezones) (4-1168)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-117
p. 40-41 4-117 p. 40-41 (PDF)
De wachtdiensten van de huisartsen (Maatregelen tegen artsen die weigeren deel te nemen) (4-1564)      
  Vraag om uitleg van de heer Dimitri Fourny aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 70-71 4-115 p. 70-71 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen Parlement van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2009)      
  de heer Dimitri Fourny, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-88
p. 8 4-88 p. 8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Dimitri Fourny, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Energie - Prijzen - Liberalisering van de markt - Succes - Initiatieven - Begeleidingscomitť - Manoeuvreerruimte (4-7296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7296
Erkenning van de titel van auto-expert - Oprichting van een Instituut voor de auto-experts - Uitvoering - Trage aanpak (4-6347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6347
Het bouwen van een nieuwe strafinstelling in Marche-en-Famenne (4-942)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 17-22 4-96 p. 17-22 (PDF)
Het bouwen van gevangenissen in het Waals Gewest (4-1079)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-111
p. 33-34 4-111 p. 33-34 (PDF)
Het herstructureringsplan van De Post (Sluiting van loketten en uitreikingskantoren - Beursgang) (4-1137)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-115
p. 29-31 4-115 p. 29-31 (PDF)
Het rijverbod voor vrachtwagens bij zware sneeuwval (4-1008)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-107
p. 39-40 4-107 p. 39-40 (PDF)
Mobiele radars - Plaatsing - Regels - Veiligheid - Preventieve en repressieve rol (4-6357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6357
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gsm-dekking - Lijn 161-162 - Klachten - Aantal - Andere lijnen zonder dekking - Beheerscontract - Doelstellingen - Maatregelen (4-7172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7172
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn 163 Libramont-Bastenaken - Heropening - Studie (5-1988)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1988
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn 163 Libramont-Bastenaken - Heropening - Studie (5-3938)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3938
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Lijn 161-162 Brussel-Luxemburg - Modernisering - Werken - Kantelbaktrein - Markt- en rentabiliteitsstudies - Invloed op de voortgang van de werken - NMBS Holding - CoŲrdinatie tussen de entiteiten (4-6360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6360
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Lijn 163 Bastenaken-Libramont - Heropening - Studie - Resultaten (4-6947)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6947
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Lijn 163 Bastenaken-Libramont - Heropening - Studie - Resultaten (4-6948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6948
Onroerende voorheffing - Waalse sociale woningbureaus - Beheerde gebouwen - Vrijstelling van onroerende voorheffing - Kostprijs (4-6324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6324
Ontslag van senatoren (2012-2013)      
  de heer Dimitri Fourny (vervangen door de heer Bertin Mampaka Mankamba )
5-82
p. 8 5-82 p. 8 (PDF)
Registratiekantoren - Provincie Luxemburg - Geplande verhuizing (4-6994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6994
Selor - Selectieproeven - Organisatie - Ambtenaren van niveau D - Aantal - Statuut - Contractuele en statutaire ambtenaren - Regularisatie - Groot algemeen examen (4-6384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6384
Slachthuizen - Kleine structuren - Normen opgelegd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Kostprijs - Aanzienlijke investeringen - Aanpassing van de normen - FinanciŽle steun (4-6344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6344
Slachthuizen - Kleine structuren - Normen opgelegd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Kostprijs - Aanzienlijke investeringen - Aanpassing van de normen - FinanciŽle steun (4-6345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6345
Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat - Evaluatie - Voorwerp - Termijn - Eventuele verbetering van de wet (4-5084)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5084
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij (5-1097)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de vrijheid van gaan en staan op de openbare weg (Fundamentele vrijheid - Beginsel van sociabiliteit - Verhullen van het gelaat) (4-1689)      
  Voorstel van de heren Francis Delpťrťe en Dimitri Fourny en mevrouw Vanessa Matz
4-1689/1
p. 1-4 4-1689/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de vrijheid van gaan en staan op de openbare weg (Fundamentele vrijheid - Beginsel van sociabiliteit - Verhullen van het gelaat) (5-722)      
  Voorstel van de heren Francis Delpťrťe, Dimitri Fourny en Andrť du Bus de Warnaffe en mevrouw Vanessa Matz
5-722/1
p. 1-4 5-722/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (5-234)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (5-186)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (5-187)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de zorg voor kinderen met een handicap te honoreren (4-1732)      
  Voorstel van de heer Dimitri Fourny
4-1732/1
p. 1-5 4-1732/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Vertegenwoordiging van vrouwen in overheidsbedrijven en genoteerde vennootschappen) (5-603)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Ziekenhuizen - Referentiebedragen - Evolutie van het systeem - Uitbreiding tot andere operaties - Overschrijding van de bedragen - Regionale verschillen (4-6346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6346
brucellose (5-6614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6614
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999