De Belgische Senaat op internationaal niveau

De Senaat vervult zijn internationale rol vooral via :

Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Het "Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden" is een adviescommissie die werd opgericht met het oog op een versterkte deelname van de nationale parlementen aan het besluitvormingsproces van de Europese Unie. Het adviescomité is paritair samengesteld uit 10 senatoren, 10 volksvertegenwoordigers en 10 Belgische leden van het Europees Parlement.

Afvaardigingen in interparlementaire vergaderingen