Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Het "Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden" werd opgericht met het doel de betrokkenheid van de nationale parlementen bij de activiteiten van de Europese Unie te verstevigen. Om zijn opdracht zo goed mogelijk te kunnen vervullen, is het Federaal Adviescomité paritair samengesteld uit 10 senatoren, 10 volksvertegenwoordigers en 10 Belgische leden van het Europees Parlement. De aanwezigheid van de europarlementsleden – een unieke formule in de EU – moet de wederzijdse informatie en samenwerking tussen het Europees en het Belgisch Parlement bevorderen.


Het Federaal Adviescomité heeft onder meer als taken:

Meer info