NAVO Parlementaire Assemblee (NAVO PA)

De NAVO Parlementaire Assemblee (NAVO PA) werd in 1955 opgericht als een consultatieve interparlementaire organisatie voor de NAVO.

In deze assemblee beraden parlementsleden van 30 landen (samen met parlementsleden van een aantal geassocieerde landen, bijzondere delegaties en observators) zich regelmatig over de politieke, militaire, economische, technologische en menselijke problemen, die zich voor het bondgenootschap als geheel of tussen de lidstaten stellen.

Hoewel niet institutioneel in het Noord-Atlantisch verdrag bepaald en gegroeid uit het initiatief van parlementairen uit de verschillende lidstaten, beschouwen thans zowel de NAVO-Raad als de meerderheid der lidstaten de NAVO-PA als een representatief orgaan.

De NAVO PA vormt een essentiële link tussen het bondgenootschap en de parlementen van de lidstaten en dus ook tussen het bondgenootschap en de burgers van de Euro-Atlantische zone.

België heeft de NAVO PA een bijzonder statuut toegekend bij wet van 14 augustus 1974 betreffende het statuut in België van de Noord-Atlantische Vergadering, daar het internationaal secretariaat van de NAVO PA gevestigd is te Brussel.

Het centrale orgaan in de NAVO PA, dat instaat voor het bestuur en de richting die de assemblee wil uitgaan, is het standing committee.

Voorts kent de NAVO PA nog de volgende gespecialiseerde commissies met elk een of meer subcommissies:

Jaarlijks worden twee plenaire vergaderingen gehouden: de lentezitting en de herfstzitting (jaarvergadering) waar rapporten worden besproken, eventueel geamendeerd en aangenomen. Tijdens de herfstzitting kunnen ook beleidsaanbevelingen worden aangenomen die vervolgens aan de Noord Atlantische Raad worden overgezonden.

De commissies vergaderen tijdens de lente- en herfstzittingen maar kunnen ook verschillende keren in de loop van het jaar afzonderlijk bijeenkomen. Jaarlijks wordt te Brussel, in februari, een gemeenschappelijke vergadering gehouden van een aantal commissies.

De Belgische delegatie is, overeenkomstig het reglement van de assemblee, samengesteld uit zeven effectieve en zeven plaatsvervangende leden. Zij bestaat uit senatoren en kamerleden.

Samenstelling

Voorzitter: Theo Francken

Ondervoorzitter: Rodrigue Demeuse

Afvaardiging Senaat

  Leden Plaatsvervangers
N-VA Karolien Grosemans  
Ecolo-Groen Rodrigue Demeuse  
Vlaams Belang Leo Pieters  
PS   Philippe Courard
MR   Gregor Freches
CD&V   Orry Van de Wauwer
Open Vld   Els Ampe

Afvaardiging Kamer

  Leden Plaatsvervangers
N-VA Theo Francken Peter Buysrogge
Ecolo-Groen Wouter De Vriendt  
Vlaams Belang Annick Ponthier  
PS Hugues Bayet  
MR   Daniel Bacquelaine
CD&V   Jan Briers

Website NAVO PA: www.nato-pa.int

Verslagen namens de Belgische delegatie

Madrid, 18-21 november 2022 68ste jaarlijkse zitting (7-400/1)
Vilnius (Litouwen), 25-28 mei 2022 Lentezitting (7-354/1)
Lissabon, 8-11 oktober 2021 67ste jaarlijkse zitting (7-293/1)
Videoconferentie, 14-17 mei 2021 Lentezitting (7-262/1)
Videoconferentie, 18-23 november 2020 66ste jaarlijkse zitting (7-217/1)
Londen, 11-14 oktober 2019 65ste jaarlijkse zitting (7-122/1)
Bratislava (Slowakije), 31 mei-3 juni 2019 Lentezitting (7-6/1)
Halifax (Canada), 16-19 november 2018 64ste jaarlijkse zitting (6-477/1)
Warschau, 25-28 mei 2018 Lentezitting (6-445/1)