De Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee (PA-UvM)


Oprichting

De Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee (PA-UvM) vormt de parlementaire dimensie van de Unie voor de Middellandse Zee (UvM), die op 13 juli 2008 in Parijs werd opgericht tijdens de Top van staatshoofden en regeringsleiders van de 43 deelnemende landen.

Ze vervangt de Euromediterrane Parlementaire Assemblee (EMPA), die in 2003 werd opgericht door de Ministeriële conferentie van het Euromediterrane Partnerschap en op 22 en 23 maart 2004 in Athene officieel werd geïnstalleerd in Athene als de parlementaire dimensie van het Barcelona-proces.


Samenstelling

De assemblee telt 280 leden : 132 leden uit de Europese Unie (83 leden uit de 28 EU-lidstaten [3 per parlement, behalve UK: 2] en 49 leden van het Europees Parlement), 8 leden van de nieuwe partnerlanden (Albanië, Bosnië-Herzegovina, Monaco en Montenegro), 130 leden uit 10 landen op de zuidelijke en oostelijke oever van de Middellandse Zee (Algerije, Tunesië, Jordanië, Israël, Libanon, Marokko, Palestina, Syrië, Egypte et Turkije), alsook 10 leden uit Mauritanië.

Het Belgisch Federaal Parlement vaardigt één senator en twee Kamerleden af.


Bureau

Het Bureau van de PA-UvM telt 4 leden: het Europees Parlement, 1 nationaal parlement van de Europese Unie en 2 nationale parlementen van de landen op de zuidelijke en oostelijke oever van de Middellandse Zee.

De Bureauleden krijgen een mandaat van 4 jaar. De evenredige vertegenwoordiging en de noord-zuidafwisseling worden verzekerd vermits elk Bureaulid 1 jaar lang voorzitter is. De andere 3 leden zijn dan ondervoorzitter.

In de periode 2012-2016 bestaat het Bureau uit het Europees Parlement, Jordanië, Portugal en Marokko.


Werktalen

De werktalen van de PA-UvM zijn het Frans, het Engels en het Arabisch.


Bevoegdheden

Als parlementaire tak van het Barcelona-proces heeft de PA-UvM een raadgevende bevoegdheid:


Commissies

De Assemblee heeft vijf parlementaire commissies waarin 80 afgevaardigden zetelen. Elke commissie beschikt over een Bureau met 4 leden.

Volgende commissies zijn bevoegd voor de drie pijlers van het partnerschap:


Daarnaast bestaan ook nog twee andere vaste commissies :

De PA-UvM organiseert ten minste 1 plenaire vergadering per jaar.


Samenstelling van de Belgische delegatie (Senaat)


Verslagen namens de Belgische delegatie

Athene, 22-23 maart 2004 Openingszitting
Cairo, 12-15 maart 2005 1ste plenaire zitting
Rabat, 20-21 november 2005 Buitengewone plenaire zitting
Brussel, 26-27 maart 2006 2de plenaire zitting
Tunis, 16-17 maart 2007 3de plenaire zitting
Athene, 28 maart 2008 4de plenaire zitting
Brussel, 16-17 maart 2009 5de plenaire zitting
Amman, 11-14 maart 2010 6de plenaire zitting
Rome, 3-4 maart 2011 7de plenaire zitting
Rabat, 24-25 maart 2012 8ste plenaire zitting
Brussel, 11-12 april 2013 9de plenaire zitting
Amman, 8-9 februari 2014 10de plenaire zitting
Tanger, 28-29 mei 2016 12de plenaire zitting
Rome, 12-13 mei 2017 13de plenaire zitting
Caïro, 28-29 april 2018 14de plenaire zitting

Links

PA-UvM

Anna Lindh Stichting voor de dialoog tussen culturen en het Barcelona-proces