Justitie

Woensdag 9 februari 2011
vergadering om 10.15 uur - Zaal B

 1. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (van mevrouw Christine Defraigne c.s.);
  nr. 5-663/1.-
  Rapporteurs : de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Zakia Khattabi.
 2. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (van mevrouw Martine Taelman);
  nr. 5-58/1.-
  Rapporteurs : de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Zakia Khattabi.
 3. Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (van mevrouw Zakia Khattabi en mevrouw Freya Piryns);
  nr. 5-341/1.-
  Rapporteur : de heer Karl Vanlouwe.
 4. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois);
  nr. 5-362/1.-
  Rapporteurs : de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Zakia Khattabi.
 5. Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de rechten van de verdediging beter te waarborgen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (van de heer Philippe Mahoux);
  nr. 5-406/1.-
  Rapporteurs : de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Zakia Khattabi.
 6. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde de verlenging van de aanhouding met vierentwintig uur mogelijk te maken (van de heren Bart Laeremans en Yves Buysse);
  nr. 5-679/1.-
  Rapporteurs : de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Zakia Khattabi.

Voortzetting van de bespreking
Stemmingen