S. 5-362 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen
Christine Defraigne    Alain Courtois   

medisch onderzoek
voorhechtenis
rechten van de verdediging
arrestatie
toegang tot de informatie
advocaat
voorlopige hechtenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-362/1 5-362/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/10/2010
5-362/2 5-362/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/3/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/10/2010   Indiening Doc. 5-362/1 5-362/1 (PDF)
10/11/2010   Inoverwegingneming
10/11/2010   Verzending naar commissie: Justitie
24/2/2011   Inschrijving op agenda
3/3/2011   Algemene bespreking Hand. 5-14 Hand. 5-14 (PDF)
  Commissie: Justitie
10/11/2010   Verzending naar commissie
2/2/2011   Inschrijving op agenda
2/2/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe, Zakia Khattabi
2/2/2011   Bespreking
8/2/2011   Inschrijving op agenda
8/2/2011   Bespreking
9/2/2011   Inschrijving op agenda
9/2/2011   Bespreking
15/2/2011   Inschrijving op agenda
15/2/2011   Bespreking
16/2/2011   Inschrijving op agenda
16/2/2011   Hoorzitting met de heer Johan Sabbe, voorzitter van de Raad van procureurs des Konings
16/2/2011   Hoorzitting met de heer Karel Van Cauwenberghe, onderzoeksrechter te Antwerpen
16/2/2011   Hoorzitting met de heren Jean-Marie Brabant en Eric Wauters, Vaste commissie van de lokale politie
16/2/2011   Hoorzitting met de heer Paul Van Thielen, directeur-generaal bij de federale gerechtelijke politie
16/2/2011   Hoorzitting met de heer Robert De Baerdemaeker en mevrouw Carine Vander Stock, vertegenwoordigers van de Ordre des barreaux francophones et germanophone
16/2/2011   Hoorzitting met de heer Hans Rieder, vertegenwoordiger van de Ordre van Vlaamse balies
23/2/2011   Inschrijving op agenda
23/2/2011   Bespreking
23/2/2011   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 5-663/1
1/3/2011   Inschrijving op agenda
1/3/2011   Lezing verslag uitgesteld
2/3/2011   Inschrijving op agenda
2/3/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 5-362/2 5-362/2 (PDF)
3/3/2011   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 3/3/2011
Commissie: Justitie
Vervallen 2/2/2011, 8/2/2011, 9/2/2011, 15/2/2011, 16/2/2011, 23/2/2011, 2/3/2011