S. 5-663 Dossierfiche K. 53-1279

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan
Christine Defraigne    Francis Delpérée    Inge Faes    Martine Taelman    Rik Torfs    Güler Turan   

gerechtelijk onderzoek
strafprocedure
Europees Hof voor de rechten van de mens
rechten van de verdediging
advocaat
voorlopige hechtenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-663/1 5-663/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/1/2011
5-663/2 5-663/2 (PDF) Amendementen 9/2/2011
5-663/3 5-663/3 (PDF) Amendementen 22/2/2011
5-663/4 5-663/4 (PDF) Verslag namens de commissie 2/3/2011
5-663/5 5-663/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 2/3/2011
5-663/6 5-663/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 3/3/2011
5-663/7 5-663/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 3/3/2011
K. 53-1279/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 4/3/2011
K. 53-1279/2 Advies van de Raad van State 11/5/2011
K. 53-1279/3 Amendementen 24/5/2011
K. 53-1279/4 Amendementen 25/5/2011
K. 53-1279/5 Verslag namens de commissie 8/6/2011
K. 53-1279/6 Tekst aangenomen door de commissie 8/6/2011
K. 53-1279/7 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 14/6/2011
K. 53-1279/8 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 15/6/2011
K. 53-1279/9 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 16/6/2011
5-663/8 5-663/8 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 17/6/2011
5-663/9 5-663/9 (PDF) Amendementen 28/6/2011
5-663/10 5-663/10 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2011
5-663/11 5-663/11 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/6/2011
5-663/12 5-663/12 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 7/7/2011
K. 53-1279/10 Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat 8/7/2011
K. 53-1279/11 Amendementen 12/7/2011
K. 53-1279/13 Tekst aangenomen door de commissie 14/7/2011
K. 53-1279/12 Verslag namens de commissie 15/7/2011
K. 53-1279/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/7/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/1/2011   Indiening Doc. 5-663/1 5-663/1 (PDF)
27/1/2011   Inoverwegingneming
27/1/2011   Verzending naar commissie: Justitie
24/2/2011   Inschrijving op agenda
3/3/2011   Algemene bespreking Hand. 5-14 Hand. 5-14 (PDF)
3/3/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-15 Hand. 5-15 (PDF)
3/3/2011   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-663/6 5-663/6 (PDF)
3/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-5/o16) Hand. 5-15 Hand. 5-15 (PDF)
Doc. 5-663/7 5-663/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
27/1/2011   Verzending naar commissie
2/2/2011   Inschrijving op agenda
2/2/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe, Zakia Khattabi
2/2/2011   Bespreking
8/2/2011   Inschrijving op agenda
8/2/2011   Bespreking
9/2/2011   Inschrijving op agenda
9/2/2011   Bespreking
15/2/2011   Inschrijving op agenda
15/2/2011   Bespreking
16/2/2011   Inschrijving op agenda
16/2/2011   Hoorzitting met de heer Johan Sabbe, voorzitter van de Raad van procureurs des Konings
16/2/2011   Hoorzitting met de heer Karel Van Cauwenberghe, onderzoeksrechter te Antwerpen
16/2/2011   Hoorzitting met de heren Jean-Marie Brabant en Eric Wauters, Vaste commissie van de lokale politie
16/2/2011   Hoorzitting met de heer Paul Van Thielen, directeur-generaal bij de federale gerechtelijke politie
16/2/2011   Hoorzitting met de heer Robert De Baerdemaeker en mevrouw Carine Vander Stock, vertegenwoordigers van de Ordre des barreaux francophones et germanophone
16/2/2011   Hoorzitting met de heer Hans Rieder, vertegenwoordiger van de Ordre van Vlaamse balies
23/2/2011   Inschrijving op agenda
23/2/2011   Bespreking
23/2/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-1/o4)
23/2/2011   Aanneming na amendering
1/3/2011   Inschrijving op agenda
1/3/2011   Lezing verslag uitgesteld
2/3/2011   Inschrijving op agenda
2/3/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 5-663/4 5-663/4 (PDF)
2/3/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-663/5 5-663/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/3/2011   Overzending Doc. K. 53-1279/1
18/3/2011   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 25 bijlage 24/03/2011, p. 8
12/5/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-1279/2
8/6/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1279/5
15/6/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 39, p. 22-66
16/6/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 40, p. 95-99
16/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+141/-0/o1)
Integraal verslag nr. 40, p. 99-100
Doc. K. 53-1279/9
16/6/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
17/6/2011   Overzending Doc. 5-663/8 5-663/8 (PDF)
17/6/2011   Verzending naar commissie: Justitie
23/6/2011   Inschrijving op agenda
30/6/2011   Inschrijving op agenda
7/7/2011   Algemene bespreking Hand. 5-29 Hand. 5-29 (PDF)
7/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+31/-7/o17) Hand. 5-29 Hand. 5-29 (PDF)
Doc. 5-663/12 5-663/12 (PDF)
17/6/2011   Verzending naar commissie
21/6/2011   Inschrijving op agenda
21/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Karl Vanlouwe
21/6/2011   Bespreking
28/6/2011   Inschrijving op agenda
28/6/2011   Bespreking
28/6/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-3/o3)
28/6/2011   Aanneming na amendering
28/6/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-663/10 5-663/10 (PDF)
28/6/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-663/11 5-663/11 (PDF)
23/6/2011   Opschorting termijn
convocatie POC
1/7/2011   Hervatting termijn
  [K4] Behandeling door Kamer
7/7/2011   Overzending Doc. K. 53-1279/10
15/7/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1279/12
19/7/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 45, p. 31-37
20/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-20/o39)
Integraal verslag nr. 47, p. 42-43
Doc. K. 53-1279/14
20/7/2011   Aanneming na amendering door commissie
20/7/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/8/2011   Bekrachtiging en afkondiging
5/9/2011   Bekendmaking (56347-56351)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 3/3/2011
Commissie: Justitie
Geamendeerd 2/2/2011, 8/2/2011, 9/2/2011, 15/2/2011, 16/2/2011, 23/2/2011, 2/3/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/6/2011, 16/6/2011
[S3] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 7/7/2011
Commissie: Justitie
Geamendeerd 21/6/2011, 28/6/2011
[K4] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/7/2011, 20/7/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 4/3/2011 60 30/5/2011
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 18/6/2011 15 4/7/2011
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S2) 18/6/2011 10
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S2) 18/6/2011 10 11/7/2011
Overzending aan Kamer (K2) Onderzoekstermijn (K2) 8/7/2011 15 12/10/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/8/2011 5/9/2011, blz 56347-56351