S. 5-679 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde de verlenging van de aanhouding met vierentwintig uur mogelijk te maken
Bart Laeremans    Yves Buysse   

gerechtelijk onderzoek
strafprocedure
voorhechtenis
Europees Hof voor de rechten van de mens
rechten van de verdediging
arrestatie
voorlopige hechtenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-679/1 5-679/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/1/2011
5-679/2 5-679/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/3/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/1/2011   Indiening Doc. 5-679/1 5-679/1 (PDF)
27/1/2011   Inoverwegingneming
27/1/2011   Verzending naar commissie: Justitie
24/2/2011   Inschrijving op agenda
3/3/2011   Algemene bespreking Hand. 5-14 Hand. 5-14 (PDF)
3/3/2011   Losgekoppeld van het wetsvoorstel 5-663
3/3/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
27/1/2011   Verzending naar commissie
2/2/2011   Inschrijving op agenda
2/2/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe, Zakia Khattabi
2/2/2011   Bespreking
8/2/2011   Inschrijving op agenda
8/2/2011   Bespreking
9/2/2011   Inschrijving op agenda
9/2/2011   Bespreking
15/2/2011   Inschrijving op agenda
15/2/2011   Bespreking
16/2/2011   Inschrijving op agenda
16/2/2011   Hoorzitting met de heer Johan Sabbe, voorzitter van de Raad van procureurs des Konings
16/2/2011   Hoorzitting met de heer Karel Van Cauwenberghe, onderzoeksrechter te Antwerpen
16/2/2011   Hoorzitting met de heren Jean-Marie Brabant en Eric Wauters, Vaste commissie van de lokale politie
16/2/2011   Hoorzitting met de heer Paul Van Thielen, directeur-generaal bij de federale gerechtelijke politie
16/2/2011   Hoorzitting met de heer Robert De Baerdemaeker en mevrouw Carine Vander Stock, vertegenwoordigers van de Ordre des barreaux francophones et germanophone
16/2/2011   Hoorzitting met de heer Hans Rieder, vertegenwoordiger van de Ordre van Vlaamse balies
23/2/2011   Inschrijving op agenda
23/2/2011   Bespreking
23/2/2011   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 5-663/1
1/3/2011   Inschrijving op agenda
1/3/2011   Lezing verslag uitgesteld
2/3/2011   Inschrijving op agenda
2/3/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 5-679/2 5-679/2 (PDF)
3/3/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 3/3/2011
Commissie: Justitie
Vervallen 2/2/2011, 8/2/2011, 9/2/2011, 15/2/2011, 16/2/2011, 23/2/2011, 2/3/2011
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd