Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden

Maandag 9 januari 2023
vergadering om 14.15 uur - Zaal K

 1. Voorstel van resolutie met betrekking tot oprichting van een algoritmetoezichthouder (van de heer Rik Daems, de dames Fatima Ahallouch, Véronique Durenne en Katia Segers en de heer Bert Anciaux), nr. 7-328/1.
  Rapporteur: de heer Stijn De Roo.
  Bespreking.
  Stemmingen.


 2. Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (van de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Jean-Paul Wahl, Philippe Courard en André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Karin Brouwers, de heren Peter Van Rompuy en Fourat Ben Chikha en de dames France Masai en Hélène Ryckmans), nr. 7-344/1.
  Rapporteurs: de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Hélène Ryckmans en de heer Gregor Freches.
  Hoorzitting met:
  - mevrouw Sofia Collignon, lecturer (assistant professor), School of politics and IR, Queen Mary University of London;
  - de heer Kenneth Lasoen, research fellow, Clingendael - the Netherlands Institute of International Relations;
  - Prof. dr. Alexander Mattelaer, vice dean research, Brussels School of Governance, Vrije Universiteit Brussel.


 3. Regeling van de werkzaamheden.

De Zoom-link wordt u op zondag 8 januari verzonden.