Commissie voor de Democratische Vernieuwing en Burgerschap

Dossiers in behandeling

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsHuidige samenstelling

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden