S. 7-328 Dossierfiche                  

Resolutie met betrekking tot de oprichting van een algoritmetoezichthouder
Rik Daems    Fatima Ahallouch    Véronique Durenne    Katia Segers    Bert Anciaux   

motie van het Parlement
internet
sociale media
digitale cultuur
big data
kunstmatige intelligentie
Gegevensbeschermingsautoriteit
persoonlijke gegevens
eerbiediging van het privé-leven
desinformatie
economische ethiek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-328/1 7-328/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/2/2022
7-328/2 7-328/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/1/2023
7-328/3 7-328/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/1/2023
7-328/4 7-328/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 10/2/2023
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2022   Indiening Doc. 7-328/1 7-328/1 (PDF)
25/2/2022   Inoverwegingneming
25/2/2022   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
29/4/2022   Verzending naar een andere commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
10/2/2023   Inschrijving op agenda
10/2/2023   Algemene bespreking
10/2/2023   Stemming over het geheel: aangenomen (+37/-6/o4) Doc. 7-328/4 7-328/4 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
25/2/2022   Verzending naar commissie
8/7/2022   Einde behandeling
  Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
29/4/2022   Verzending naar een andere commissie
9/5/2022   Inschrijving op agenda
9/5/2022   Uitgesteld
23/5/2022   Inschrijving op agenda
23/5/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Stijn De Roo
23/5/2022   Inleidende uiteenzetting
12/12/2022   Inschrijving op agenda
12/12/2022   Bespreking
9/1/2023   Inschrijving op agenda
9/1/2023   Stemming over het geheel: aangenomen (eenparig) Doc. 7-328/3 7-328/3 (PDF)
9/1/2023   Aanneming zonder amendering
9/1/2023   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-328/2 7-328/2 (PDF)
10/2/2023   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste min., de staatssecr. voor Digitalisering, de voorz. van de Kamer, de min.-pres. van de Gemeenschappen en de Gewesten, aan de voorz. van de parlementen van de Gemeensch. en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/2/2023
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/5/2022, 12/12/2022, 9/1/2023