S. 7-328 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de oprichting van een algoritmetoezichthouder
Rik Daems    Fatima Ahallouch    Véronique Durenne    Katia Segers    Bert Anciaux   

motie van het Parlement
internet
sociale media
digitale cultuur
big data
kunstmatige intelligentie
Gegevensbeschermingsautoriteit
persoonlijke gegevens
eerbiediging van het privé-leven
desinformatie
economische ethiek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-328/1 7-328/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/2/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2022   Indiening Doc. 7-328/1 7-328/1 (PDF)
25/2/2022   Inoverwegingneming
25/2/2022   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
25/2/2022   Verzending naar commissie
8/7/2022   Einde behandeling
29/4/2022   Verzending naar een andere commissie
9/5/2022   Inschrijving op agenda
9/5/2022   Uitgesteld
23/5/2022   Inschrijving op agenda
23/5/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Stijn De Roo
23/5/2022   Inleidende uiteenzetting
12/12/2022   Inschrijving op agenda
12/12/2022   Bespreking
9/1/2023   Inschrijving op agenda
9/1/2023   Stemming over het geheel: aangenomen (eenparig)
9/1/2023   Aanneming zonder amendering
9/1/2023   Vertrouwen rapporteur
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/5/2022, 12/12/2022, 9/1/2023

Kruispuntbank van de wetgeving