S. 7-344 Dossierfiche                  

Informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat
Steven Coenegrachts    Els Ampe    Rik Daems    Stephanie D'Hose    Tom Ongena    Bert Anciaux    Kurt De Loor    Annick Lambrecht    Katia Segers    Georges-Louis Bouchez    Philippe Dodrimont    Véronique Durenne    Sabine Laruelle    Gaëtan Van Goidsenhoven    Jean-Paul Wahl    Philippe Courard    André Frédéric    Latifa Gahouchi    Julien Uyttendaele    Karin Brouwers    Peter Van Rompuy    Fourat Ben Chikha    France Masai    Hélène Ryckmans   

inmenging
informatieverslag
rechtsstaat
desinformatie
informatieoorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-344/1 7-344/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 22/4/2022
7-344/2 7-344/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2024
7-344/3 7-344/3 (PDF) Vaststellingen en aanbevelingen aangenomen door de commissie 22/3/2024
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
22/4/2022   Indiening van het verzoek Doc. 7-344/1 7-344/1 (PDF)
25/4/2022   Inschrijving op agenda Bureau
29/4/2022   Inschrijving op agenda
29/4/2022   Bespreking
29/4/2022   Aanneming van het verzoek
  [S2] Behandeling door Senaat
29/4/2022   Opstellen informatieverslag
29/4/2022   Verzending naar commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
19/4/2024   Inschrijving op agenda
19/4/2024   Algemene bespreking
19/4/2024   Stemming (+32/-0/o0)
Nederlandstalige stemmingen (15+/0-/0o) Franstalige stemmingen (16+/0-/0o)
  Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
29/4/2022   Verzending naar commissie
24/10/2022   Inschrijving op agenda
24/10/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Steven Coenegrachts, Hélène Ryckmans, Gregor Freches
2/12/2022   Inschrijving op agenda
2/12/2022   Regeling der werkzaamheden
2/12/2022   Bespreking
9/1/2023   Inschrijving op agenda
9/1/2023   Hoorzitting - mevrouw Sofia Collignon, lecturer (assistant professor), School of politics and IR, Queen Mary University of London;
9/1/2023   Hoorzitting - de heer Kenneth Lasoen, lector intelligence and security, Departement Politieke Wetenschappen, Universiteit Antwerpen;
9/1/2023   Hoorzitting - Prof. dr. Alexander Mattelaer, vice dean research, Brussels School of Governance, Vrije Universiteit Brussel.
27/1/2023   Inschrijving op agenda
27/1/2023   Hoorzitting - de heer Dirk Janvier, afdelingscommissaris, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV);
27/1/2023   Hoorzitting - de heer Peter Lanssens, directeur van de Analyse, Veiligheid van de Staat (VSSE).
27/1/2023   Regeling der werkzaamheden
6/2/2023   Inschrijving op agenda
6/2/2023   Hoorzitting - mevrouw Ivana Karásková, European China Policy Fellow, Mercator Institute for China Studies;
6/2/2023   Hoorzitting - de heer Michel Liégeois, professor, en de heer Tanguy Struye de Swielande, professor, Institut Sciences politiques Louvain-Europe (ISPOLE), UCLouvain.
27/2/2023   Inschrijving op agenda
27/2/2023   Hoorzitting - de heer Etienne Soula, research analyst, Alliance for Securing Democracy;
27/2/2023   Hoorzitting - de heer Kristof Clerix, onderzoeksjournalist Knack.
13/3/2023   Inschrijving op agenda
13/3/2023   Hoorzitting - dr. Luca Ferro, Assistant Professor internationaal recht, Vrije Universiteit Brussel;
13/3/2023   Hoorzitting - de heer Lutz Güllner, Head of Strategic Communications, European External Action Service (EEAS).
31/3/2023   Inschrijving op agenda
31/3/2023   Hoorzitting - de heer Raphaël Glucksmann, voorzitter van de Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie, en ter versterking van de integriteit, transparantie en verantwoor
31/3/2023   Hoorzitting - de heer Maxime Lebrun, Deputy Director - Research & Analysis, The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats.
14/4/2023   Inschrijving op agenda
14/4/2023   Hoorzitting - de heer Eric Snoeck, directeur-generaal Federale Gerechtelijke Politie, Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC);
14/4/2023   Hoorzitting - de heer Gert Vercauteren, directeur a.i., Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD);
14/4/2023   Hoorzitting - de heer Philippe de Koster, voorzitter, Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).
24/4/2023   Inschrijving op agenda
24/4/2023   Regeling der werkzaamheden
26/5/2023   Inschrijving op agenda
26/5/2023   Hoorzitting - De heer Raphaël Kergueno, senior policy officer, Transparency International EU;
26/5/2023   Hoorzitting - De heer Miguel De Bruycker, directeur-generaal, Centrum voor Cybersecurity België (CCB).
5/6/2023   Inschrijving op agenda
5/6/2023   Hoorzitting - De heer Guy De Pauw, CEO en medeoprichter, Textgain;
5/6/2023   Hoorzitting - Mevrouw Ksenia Iliuk, strategic communication expert en medeoprichtster, LetsData.
19/6/2023   Inschrijving op agenda
19/6/2023   Hoorzitting - de heer Paul Van Tigchelt, adjunct-kabinetschef, Kabinet van vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee, de heer Van Quickenborne;
19/6/2023   Hoorzitting - de heer Eric Kalajzic, directeur van het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie, Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID);
19/6/2023   Hoorzitting - de heer Christopher Houtkamp, senior research fellow - head Connected Security programme, Clingendael - the Netherlands Institute of International Relations.
20/11/2023   Inschrijving op agenda
20/11/2023   Hoorzitting - de heer Etienne Klein, onderzoeksleider, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies Alternatives (CEA);
20/11/2023   Hoorzitting - de heer Samuel Profumo, chief data officer, RTBF.
22/3/2024   Inschrijving op agenda
22/3/2024   Voorstelling van de ontwerpaanbevelingen
22/3/2024   Bespreking
22/3/2024   Het geheel van de vaststellingen is eenparig aangenomen (12 stemmen)
22/3/2024   Het geheel van de aanbevelingen is eenparig aangenomen (12 stemmen)
22/3/2024   Stemming (eenparig) Doc. 7-344/3 7-344/3 (PDF)
22/3/2024   Aanneming
22/3/2024   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-344/2 7-344/2 (PDF)
19/4/2024   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de eerste minister, de vice-eerstemin. en min. van Justitie, min. van Defensie, min. van Binnenl. Zaken, de voorz. van de Kamer, aan de min.-pres. en de voorz. van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 29/4/2022
[S2] Behandeling door Senaat
Aangenomen 19/4/2024
Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
Aangenomen 24/10/2022, 2/12/2022, 9/1/2023, 27/1/2023, 6/2/2023, 27/2/2023, 13/3/2023, 31/3/2023, 14/4/2023, 24/4/2023, 26/5/2023, 5/6/2023, 19/6/2023, 20/11/2023, 22/3/2024