Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 4 december 2012
vergadering om 10.15 uur - Zaal K

 1. Vraag om uitleg nr. 5-2614 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "het "kinderpardon" zoals opgenomen in het Nederlandse regeerakkoord" (Rgt., art. 72.3).

 2. Vraag om uitleg nr. 5-2712 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de mogelijkheden van het concept van "kinderpardon" in ons land" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-2619 van de heer Peter Van Rompuy aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de afschaffing van de Dienst voor economische migratie" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-2623 van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de open terugkeerplaatsen voor afgewezen asielzoekers" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-2662 van mevrouw Marie Arena aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "een bezoek aan Kameroen" (Rgt., art. 72.3).

 6. Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (van de heer Peter Van Rompuy c.s.);
  nr. 5-1579/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 7. Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, met het oog op de invoering van de mogelijkheid kandidaten voor een mandaat van korpschef aan een "assessment center"-proef te onderwerpen (van mevrouw Helga Stevens en de heren Frank Boogaerts en Huub Broers);
  nr. 5-824/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 8. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer (van de heer Gérard Deprez c.s.);
  nr. 5-1580/1.-
  Rapporteur : mevrouw Caroline Désir.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


 9. Voorstel van resolutie met betrekking tot het snel ontwikkelen van een federale strategie voor de beveiliging van informatie- en communicatiesystemen (van de heer Danny Pieters c.s.);
  nr. 5-1246/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen