S. 5-824 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, met het oog op de invoering van de mogelijkheid kandidaten voor een mandaat van korpschef aan een "assessment center"-proef te onderwerpen
Helga Stevens    Frank Boogaerts    Huub Broers   

SELOR
gemeentepolitie
aanstellingsexamen
aanwerving
leidinggevend personeel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-824/1 5-824/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/3/2011
5-824/2 5-824/2 (PDF) Amendementen 11/12/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/3/2011   Indiening Doc. 5-824/1 5-824/1 (PDF)
24/3/2011   Inoverwegingneming
24/3/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/3/2011   Verzending naar commissie
4/12/2011   Inschrijving op agenda
4/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Willy Demeyer
4/12/2011   Inleidende uiteenzetting door Huub Broers
4/12/2011   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/12/2011