S. 5-1246 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot het snel ontwikkelen van een federale strategie voor de beveiliging van informatie- en communicatiesystemen
Danny Pieters    Dirk Claes    Liesbeth Homans   

vertrouwelijkheid
computercriminaliteit
informatiebeveiliging
computerpiraterij
gegevensbescherming
motie van het Parlement
geheime dienst
telefoon- en briefgeheim
informatieverwerkend systeem

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1246/1 5-1246/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/10/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/10/2011   Indiening Doc. 5-1246/1 5-1246/1 (PDF)
11/10/2011   Inoverwegingneming
11/10/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/10/2011   Verzending naar commissie
4/12/2012   Inschrijving op agenda
4/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Gťrard Deprez
4/12/2012   Inleidende uiteenzetting door Danny Pieters
4/12/2012   Bespreking
18/6/2013   Inschrijving op agenda
18/6/2013   Hoorzitting met het Vast Comitť I
18/6/2013   Bespreking
25/6/2013   Inschrijving op agenda
25/6/2013   Gedachtewisseling
met de heer Hendrik Boogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
25/6/2013   Bespreking
2/7/2013   Inschrijving op agenda
2/7/2013   Uitgesteld
22/10/2013   Inschrijving op agenda
22/10/2013   Bespreking
26/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Hoorzitting met de heer Luc Beirens, #iHead of Belgian Federal Computer Crime Unit#i
7/1/2014   Inschrijving op agenda
7/1/2014   Hoorzitting met de heer Luc Beirens, Head of Belgian Federal Computer Crime Unit
7/1/2014   Hoorzitting met de heer Pascal Petry, veiligheidsadviseur, beleidscel van de Eerste minister
7/1/2014   Hoorzitting met de heer Christian Van Heurck, coordinator CERT.be
7/1/2014   Gedachtewisseling
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/12/2012, 18/6/2013, 25/6/2013, 22/10/2013, 26/11/2013, 7/1/2014