Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 31 mei 2011
vergadering om 10.15 uur - Zaal M

 1. Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van politieraadsleden betreft (van de heren Dirk Claes en Jan Durnez);
  nr. 5-436/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 2. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de verkiezing van leden in de politieraad (van de heren Dirk Claes en Jan Durnez);
  nr. 5-437/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


Om 11 uur :
 1. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, § 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (van de heer Guido De Padt en mevrouw Caroline Désir);
  nr. 5-941/1.-
  Rapporteur : de heer Dirk Claes.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


 2. Vraag om uitleg nr. 5-810 van mevrouw Elke Sleurs aan de minister van Binnenlandse Zaken over "grensoverschrijdende rampoefeningen" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-846 van de heer Richard Miller aan de minister van Klimaat en Energie over "de stress-tests voor nucleaire installaties" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-866 van de heer Huub Broers aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het Rijksregister" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-881 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het buitensporig politiegeweld bij gedwongen uitwijzingen" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-882 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het gebruik van stroomstootwapens" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-933 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Binnenlandse Zaken over "politiegeweld tegen jongeren tijdens het festival Steenrock" (Rgt., art. 72.3).

 8. Vraag om uitleg nr. 5-938 van mevrouw Lieve Maes aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het incident met een taxibestuurder bij de luchthaven van Zaventem" (Rgt., art. 72.3).

 9. Vraag om uitleg nr. 5-948 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het falende politietoezicht op de taxi's aan de nationale luchthaven en in het Brussels Gewest" (Rgt., art. 72.3).

 10. Vraag om uitleg nr. 5-949 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de haalbaarheid van een verdubbeling van de alcoholcontroles" (Rgt., art. 72.3).

 11. Vraag om uitleg nr. 5-967 van de heer François Bellot aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de verplichting om de identiteitskaart te tonen bij de ingang van containerparken" (Rgt., art. 72.3).