S. 5-437 Dossierfiche K. 53-1626

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geďntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de verkiezing van leden in de politieraad
Dirk Claes    Jan Durnez   

gemeentepolitie
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-437/1 5-437/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/10/2010
5-437/2 5-437/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/6/2011
5-437/3 5-437/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 23/6/2011
K. 53-1626/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/6/2011
K. 53-1626/2 Verslag namens de commissie 19/10/2011
K. 53-1626/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/10/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/10/2010   Indiening Doc. 5-437/1 5-437/1 (PDF)
25/11/2010   Inoverwegingneming
25/11/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/6/2011   Inschrijving op agenda
23/6/2011   Algemene bespreking Hand. 5-27 Hand. 5-27 (PDF)
23/6/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-27 Hand. 5-27 (PDF)
23/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o1) Hand. 5-27 Hand. 5-27 (PDF)
Doc. 5-437/3 5-437/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/11/2010   Verzending naar commissie
31/5/2011   Inschrijving op agenda
31/5/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Gérard Deprez
31/5/2011   Bespreking
31/5/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
31/5/2011   Aanneming zonder amendering
21/6/2011   Inschrijving op agenda
21/6/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 5-437/2 5-437/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/6/2011   Overzending Doc. K. 53-1626/1
19/10/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1626/2
27/10/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 52, p. 84-85
27/10/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 52, p. 153
Doc. K. 53-1626/3
27/10/2011   Aanneming zonder amendering
27/10/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/12/2011   Bekrachtiging en afkondiging
17/2/2012   Bekendmaking (11409-11410)
27/2/2012   Erratum (12791)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/6/2011
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 31/5/2011, 21/6/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/10/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 24/6/2011 60 21/11/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/12/2011 17/2/2012, blz 11409-11410
Errata
Op 27/2/2012, blz 12791