S. 5-436 Dossierfiche K. 53-1625

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van politieraadsleden betreft
Dirk Claes    Jan Durnez   

gemeentepolitie
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-436/1 5-436/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/10/2010
5-436/2 5-436/2 (PDF) Amendementen 14/6/2011
5-436/3 5-436/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/6/2011
5-436/4 5-436/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/6/2011
5-436/5 5-436/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 23/6/2011
K. 53-1625/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/6/2011
K. 53-1625/2 Verslag namens de commissie 20/10/2011
K. 53-1625/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/10/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/10/2010   Indiening Doc. 5-436/1 5-436/1 (PDF)
25/11/2010   Inoverwegingneming
25/11/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/6/2011   Inschrijving op agenda
23/6/2011   Algemene bespreking Hand. 5-27 Hand. 5-27 (PDF)
23/6/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-27 Hand. 5-27 (PDF)
23/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 5-27 Hand. 5-27 (PDF)
Doc. 5-436/5 5-436/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/11/2010   Verzending naar commissie
31/5/2011   Inschrijving op agenda
31/5/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Huub Broers
31/5/2011   Bespreking
7/6/2011   Inschrijving op agenda
7/6/2011   Bespreking
7/6/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
7/6/2011   Aanneming na amendering
21/6/2011   Inschrijving op agenda
21/6/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 5-436/3 5-436/3 (PDF)
21/6/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-436/4 5-436/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/6/2011   Overzending Doc. K. 53-1625/1
19/10/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1625/2
27/10/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 52, p. 83-84
27/10/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 52, p. 153
Doc. K. 53-1625/3
27/10/2011   Aanneming zonder amendering
27/10/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/12/2011   Bekrachtiging en afkondiging
17/2/2012   Bekendmaking (11411)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 23/6/2011
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 31/5/2011, 7/6/2011, 21/6/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/10/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 24/6/2011 60 21/11/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/12/2011 17/2/2012, blz 11411