S. 5-941 Dossierfiche K. 53-1627

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 6, § 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
Guido De Padt    Caroline Désir   

elektronisch document
administratieve formaliteit
identiteitsbewijs

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-941/1 5-941/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/4/2011
5-941/2 5-941/2 (PDF) Amendementen 31/5/2011
5-941/3 5-941/3 (PDF) Amendementen 21/6/2011
5-941/4 5-941/4 (PDF) Verslag namens de commissie 21/6/2011
5-941/5 5-941/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/6/2011
5-941/6 5-941/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 23/6/2011
K. 53-1627/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/6/2011
K. 53-1627/2 Amendementen 12/10/2011
K. 53-1627/3 Amendement 26/10/2011
K. 53-1627/4 Verslag namens de commissie 8/11/2011
K. 53-1627/5 Tekst aangenomen door de commissie 8/11/2011
K. 53-1627/6 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 17/11/2011
5-941/7 5-941/7 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 18/11/2011
5-941/8 5-941/8 (PDF) Verslag namens de commissie 1/12/2011
5-941/9 5-941/9 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 1/12/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/4/2011   Indiening Doc. 5-941/1 5-941/1 (PDF)
5/5/2011   Inoverwegingneming
5/5/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/6/2011   Inschrijving op agenda
23/6/2011   Algemene bespreking Hand. 5-27 Hand. 5-27 (PDF)
23/6/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-27 Hand. 5-27 (PDF)
23/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o2) Hand. 5-27 Hand. 5-27 (PDF)
Doc. 5-941/6 5-941/6 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/5/2011   Verzending naar commissie
24/5/2011   Inschrijving op agenda
24/5/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
24/5/2011   Bespreking
31/5/2011   Inschrijving op agenda
31/5/2011   Bespreking
31/5/2011   Stemming over het geheel : geamendeerd
het geamendeerde wetsvoorstel is eenparig aangenomen (9 stemmen)
21/6/2011   Inschrijving op agenda
21/6/2011   Tweede lezing in commissie
De commissie heeft eenparig beslist de bespreking te hervatten (9 stemmen)
21/6/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
21/6/2011   Aanneming na amendering
21/6/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 5-941/4 5-941/4 (PDF)
21/6/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-941/5 5-941/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/6/2011   Overzending Doc. K. 53-1627/1
8/11/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 210
Doc. K. 53-1627/4
17/11/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 54, p. 34-45
17/11/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+107/-26/o2)
Integraal verslag nr. 54, p. 81-82
Doc. K. 53-1627/6
17/11/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
18/11/2011   Overzending Doc. 5-941/7 5-941/7 (PDF)
18/11/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/11/2011   Inschrijving op agenda
1/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
1/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-14/o0) Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
Doc. 5-941/9 5-941/9 (PDF)
18/11/2011   Verzending naar commissie
29/11/2011   Inschrijving op agenda
29/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
29/11/2011   Bespreking
29/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-3/o0)
29/11/2011   Aanneming zonder amendering
29/11/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-941/8 5-941/8 (PDF)
1/12/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/12/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/1/2012   Bekrachtiging en afkondiging
14/2/2012   Bekendmaking (10769)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 23/6/2011
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 24/5/2011, 31/5/2011, 21/6/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/11/2011
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/12/2011
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 29/11/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 24/6/2011 60 21/11/2011
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 19/11/2011 15 5/12/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/1/2012 14/2/2012, blz 10769