Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 2 juli 2013
vergadering om 10.15 uur - Zaal K

 1. Vraag om uitleg nr. 5-3585 van de heer KarláVanlouwe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de cyberveiligheid en cyberdefensie" (Rgt., art. 72.3).

 2. Vraag om uitleg nr. 5-3610 van de heer BertáAnciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de interventie van burgemeesters in politiezaken" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-3612 van de heer WillyáDemeyer aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de volledige uitvoering van de hervorming van de hulpverleningszones in 2014" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-3618 van de heer BartáDeáNijn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het gebruik van de "cell broadcast"-techniek bij rampen" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-3619 van de heer GuidoáDeáPadt aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de hervorming van de algemene nationale gegevensbank" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-3633 van de heer BertáAnciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de wijdverspreide omerta tussen politiemensen" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-3648 van de heer Jean-JacquesáDeáGucht aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "politievoertuigen die uitgerust zijn met camera's die nummerplaten herkennen" (Rgt., art. 72.3).

 8. Vraag om uitleg nr. 5-3657 van de heer BertáAnciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de mogelijke strafbaarheid van het gebruik van traangas door de ordediensten" (Rgt., art. 72.3).

 9. Vraag om uitleg nr. 5-3679 van mevrouw ZakiaáKhattabi aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de vervaldatum van het mandaat van Franstalig directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding" (Rgt., art. 72.3).

 10. Vraag om uitleg nr. 5-3680 van mevrouw ZakiaáKhattabi aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de zegening van de motoren van de federale politie" (Rgt., art. 72.3).

 11. Vraag om uitleg nr. 5-3682 van mevrouw CÚcileáThibaut aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de kerncentrale van Cattenom" (Rgt., art. 72.3).

 12. Vraag om uitleg nr. 5-3688 van mevrouw HelgaáStevens aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de controles op het misbruik van parkeerkaarten en parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap" (Rgt., art. 72.3).

 13. Vraag om uitleg nr. 5-3730 van de heer KarláVanlouwe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de cyberaanval op de server van de websites van de lokale politie" (Rgt., art. 72.3).

 14. Vraag om uitleg nr. 5-3700 van mevrouw HelgaáStevens aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het inzetten van tolken gebarentaal bij crisiscommunicatie" (Rgt., art. 72.3).

 15. Vraag om uitleg nr. 5-3723 van de heer BartáDeáNijn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de beschermingsmaatregelen van oudere werknemers bij de politie" (Rgt., art. 72.3).

 16. Vraag om uitleg nr. 5-3758 van de heer BartáDeáNijn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het personeelsstatuut van de brandweerkorpsen" (Rgt., art. 72.3).

 17. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433ter en volgende van het Strafwetboek betreffende de exploitatie van bedelarij (van mevrouw ChristineáDefraigne c.s.);
  nr. 5-1477/1.-
  Rapporteur : mevrouw SabineáVermeulen.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


  1. Voorstel van resolutie met betrekking tot het snel ontwikkelen van een federale strategie voor de beveiliging van informatie- en communicatiesystemen (van de heer DannyáPieters c.s.);
   nr. 5-1246/1.-
   Rapporteur : de heer GÚrardáDeprez.
  2. Voorstel van resolutie ter beveiliging van elektronische informatie en bescherming tegen cyberaanvallen (van de heer KarláVanlouwe);
   nr. 5-1855/1.-
   Rapporteur : de heer GÚrardáDeprez.

  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


 18. Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (van mevrouw FatmaáPehlivan c.s.);
  nr. 5-1828/1.-
  Rapporteur : de heer GÚrardáDeprez.
  Bespreking
  Stemmingen