Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 11 december 2012
vergadering om 10.15 uur - Zaal A

 1. Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel (van mevrouw Caroline Désir en de heer Dirk Claes c.s.);
  nr. 5-1701/1.-
  Rapporteur : mevrouw Lieve Maes.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


 2. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de strijd tegen mensenhandel op te voeren (van de heren Philippe Mahoux en Hassan Bousetta);
  nr. 5-245/1.-
  Rapporteur : mevrouw Inge Faes.
  Bespreking
  Stemmingen


 3. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (van de heren Dirk Claes en Jan Durnez);
  nr. 5-711/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 4. Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel (van de heren Dirk Claes en Jan Durnez);
  nr. 5-712/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 5. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433quinquies, § 1, van het Strafwetboek, met het oog op het beschouwen van persoonlijke exploitatie van bedelarij als vorm van mensenhandel (van de heer Bert Anciaux);
  nr. 5-1213/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 6. Wetsvoorstel met het oog op het uitbreiden van het bijzonder opzet van het (laten) wegnemen van organen of weefsels inzake mensenhandel (van de heer Bert Anciaux);
  nr. 5-1214/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 7. Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de bijzondere verbeurdverklaring bij mensenhandel (van de heer Bert Anciaux);
  nr. 5-1215/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 8. Wetsvoorstel houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers (van de heer Bert Anciaux);
  nr. 5-1216/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 9. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij (van de heer Bert Anciaux);
  nr. 5-1217/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 10. Wetsvoorstel met het oog op het invoeren van het bijzonder opzet van illegale adoptie inzake mensenhandel (van de heer Bert Anciaux);
  nr. 5-1222/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 11. Wetsvoorstel tot uitbreiding en verduidelijking van het bijzonder opzet "seksuele uitbuiting" inzake mensenhandel (van de heer Bert Anciaux);
  nr. 5-1245/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 12. Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 433quinquies, § 1, van het Strafwetboek, met het oog op het invoeren van het bijzonder opzet "gedwongen huwelijk" inzake mensenhandel (van de heer Bert Anciaux);
  nr. 5-1381/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 13. Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de opdrachtgever en de onderaannemer voor de betaling van de sociale schulden (van de heer Bert Anciaux c.s.);
  nr. 5-1397/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 14. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433ter en volgende van het Strafwetboek betreffende de exploitatie van bedelarij (van mevrouw Christine Defraigne c.s.);
  nr. 5-1477/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 15. Wetsvoorstel tot wijziging, wat betreft de schijndetacheringen, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (van de heer Bert Anciaux en mevrouw Dalila Douifi);
  nr. 5-1535/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 16. Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel met het oog op een vertegenwoordiging van de opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel in de Interdepartementale Coördinatiecel voor de strijd tegen mensensmokkel en mensenhandel (van mevrouw Caroline Désir);
  nr. 5-1690/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen