S. 5-712 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel
Dirk Claes    Jan Durnez   

machtsmisbruik
prostitutie
gerechtelijke vervolging
motie van het Parlement
parlementair toezicht
kinderpornografie
slachtofferhulp
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-712/1 5-712/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/1/2011
5-712/2 5-712/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/12/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/1/2011   Indiening Doc. 5-712/1 5-712/1 (PDF)
17/2/2011   Inoverwegingneming
17/2/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/2/2011   Verzending naar commissie
5/4/2011   Inschrijving op agenda
5/4/2011   Voorstel tot oprichting van een Subcommissie "Mensenhandel"
24/4/2011   Inschrijving op agenda
24/4/2011   Regeling der werkzaamheden
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Regeling der werkzaamheden
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Vervalt
Ten gevolge van de aanneming van het voorstel van resolutie nr. 5-1701
11/12/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen 24/4/2011, 27/11/2012