S. 5-245 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de strijd tegen mensenhandel op te voeren
Philippe Mahoux    Hassan Bousetta   

buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht
slachtoffer
rechtsingang
slachtofferhulp
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-245/1 5-245/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/10/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/10/2010   Indiening Doc. 5-245/1 5-245/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
5/4/2011   Inschrijving op agenda
5/4/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Inge Faes
5/4/2011   Bespreking
5/4/2011   Regeling der werkzaamheden
24/4/2012   Inschrijving op agenda
24/4/2012   Regeling der werkzaamheden
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Regeling der werkzaamheden
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Uitgesteld
8/1/2013   Inschrijving op agenda
8/1/2013   Bespreking
5/2/2013   Inschrijving op agenda
5/2/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 5/4/2011, 24/4/2012, 27/11/2012, 8/1/2013, 5/2/2013