4-477/3

4-477/3

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

20 DECEMBER 2007


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 1 VAN DE HEER MARTENS C.S.

Art. 1

Dit artikel doen vervallen.

Nr. 2 VAN DE HEER MARTENS C.S.

Art. 2

Dit artikel doen vervallen.

Nr. 3 VAN DE HEER MARTENS C.S.

Art. 3

Dit artikel doen vervallen.

Nr. 4 VAN DE HEER MARTENS C.S.

Art. 4

Dit artikel doen vervallen.

Nr. 5 VAN DE HEER MARTENS C.S.

Art. 5

Dit artikel doen vervallen.

Bart MARTENS
Freya PIRYNS
Myriam VANLERBERGHE
Isabelle DURANT.

Nr. 6 VAN MEVROUW PIRYNS EN DE HEER MARTENS

Art. 3

In het voorgestelde artikel 10 een § 1bis invoegen, luidende :

« § 1bis. — Voor de toepassing van § 1 moet men een aanvraag indienen bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. »

Verantwoording

De tekst van § 1 voorziet nu in geen enkele vorm van controle op de cumulatieve voorwaarden.

Daarom moet hier een bijkomende garantie worden ingebouwd onder de vorm van een a-prioribewijs van het feit dat het criterium « geslacht » inderdaad een bepalende factor is op grond van relevante en nauwkeurige actuariële en statistische gegevens. De CBFA kan hier de rol spelen van controlerende en machtigende instantie.

Kortom, wil een verzekeraar gebruikmaken van het criterium geslacht dan zal hij dat op voorhand moeten aanvragen bij de CBFA. Hij zal aan de hand van relevante en nauwkeurige actuariële en statistische gegevens moeten bewijzen dat « geslacht » een bepalende factor is. Is dit inderdaad het geval dan geeft de CBFA toelating.

Freya PIRYNS
Bart MARTENS.

Nrs. 7 TOT 198 VAN DE HEREN LAMBERT, MARTENS, SWENNEN, VAN NIEUWKERKE EN DE DAMES PIRYNS, VANLERBERGHE EN TEMMERMAN

Art. 5

In dit artikel de datum van inwerkingtreding laten ingaan op verschillende tijdstippen — met intervallen — strekkende over de periode van 2 januari 2008 tot 19 december 2008.

Geert LAMBERT
Bart MARTENS
Guy SWENNEN
André VAN NIEUWKERKE
Freya PIRYNS
Myriam VANLERBERGHE
Marleen TEMMERMAN.