Guy Swennen - sp.a
 
Eresenator
 
Ere-Vlaams volksvertegenwoordiger
 
Geboren te Eigenbilzen op 30 juli 1956

Licentiaat in de rechten (VUB)

Advocaat

1983-1985 en sinds 1995 : gemeenteraadslid (Bilzen)
1983-1985 en sinds 1995 : schepen (Bilzen)
1985-1991 : provincieraadslid (Limburg)
1985-1991 : bestendig afgevaardigde (Limburg)
1991-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1992-2003 : lid van de Vlaamse Raad
2003-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2007-2014 : gecoöpteerd senator
2012-2014 : quaestor van de Senaat

Commandeur in de Leopoldsorde (21 mei 2014)


Heeft in de Senaat 7 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Justitie
9/10/2007-2/5/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
18/10/2007-7/5/2010 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Justitie
2/5/2009-29/9/2009 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
2/5/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
29/9/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
29/9/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
28/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
20/7/2010-10/1/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Justitie
20/7/2010-10/1/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-20/12/2011 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-29/11/2010 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
29/11/2010-28/4/2014 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
14/12/2010-28/4/2014 Lid Werkgroep "Politieke Partijen" : afvaardiging Senaat
8/2/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Erfrecht"
11/10/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
10/1/2012-28/4/2014 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
18/4/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Statuut van de deskundigen in strafzaken"
26/11/2012-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
30/1/2014-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat