Myriam Vanlerberghe - sp.a
 
Eresenator
 
Erevoorzitter van de sp.a-Senaatsfractie
 
Regentes (Nederlands, Engels en zedenleer)

1995-1999 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1995-1999 : secretaris van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1999-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1999-2009 : voorzitter van de sp.a-fractie (Senaat) (vóór 15 oktober 2001 genoemd : SP-fractie, van juni 2003 tot april 2008 genoemd : sp.a-spirit-fractie en van april 2008 tot december 2008 genoemd : sp.a+Vl.Pro)
1999- ? : lid van de Belgische afvaardiging naar de Noord-Atlantische Vergadering
2001-2012 : gemeenteraadslid (Izegem)
2009-2010 : quaestor van de Senaat
2010-2012 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 2012 : provincieraadslid (West-Vlaanderen)
Sinds 2012 : gedeputeerde (West-Vlaanderen)

Officier in de Leopoldsorde (5 juni 2007)


Heeft in de Senaat 11 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
6/7/1995-5/5/1999 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
14/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-1/2/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-1/2/2001 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
10/11/1999-22/11/1999 Lid subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
18/11/1999-10/4/2003 Lid opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
20/1/2000-10/4/2003 Lid commissie voor politieke vernieuwing
1/2/2001-10/4/2003 Lid commissie voor de Justitie
1/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
22/2/2001-10/4/2003 Lid bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
19/4/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
23/4/2001-10/4/2003 Tweede ondervoorzitter Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
11/5/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
18/6/2002-10/4/2003 Lid Werkgroep "Rechten van slachtoffers" (Justitie)
17/7/2003-2/5/2007 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-15/1/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
1/8/2003-2/5/2007 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
18/12/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/1/2004-10/9/2004 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/1/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
5/2/2004-2/5/2007 Lid Werkgroep "Bio-ethiek"
10/9/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
9/10/2007-29/9/2009 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-2/5/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-2/5/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
9/10/2007-2/5/2009 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
20/11/2008-2/7/2009 Plaatsvervanger Werkgroep "Dotaties aan leden van de koninklijke familie"
2/5/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
2/5/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Justitie
2/5/2009-7/5/2010 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
14/7/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Politieke Partijen" : afvaardiging Senaat
29/9/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
1/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
20/7/2010-1/12/2012 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer