Andrť Van Nieuwkerke - sp.a
 
Erequaestor van de Senaat
 
Eresenator
 
Geboren te Brugge op 6 maart 1953

Sociaal assistent (HIKSWA)

Gewezen bediende

1983-1988 en 1995-2005 : gemeenteraadslid (Brugge)
Sinds 1984 : lid van de algemene vergadering van CEVO - West-Vlaanderen
1989-1994 : OCMW-raadslid (Brugge)
1995-2009 : lid van het Vlaams Parlement
2004-2009 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2004-2007 : quaestor van de Senaat
Sinds 2004 : ondervoorzitter van de beheerraad van "Bond Moyson - West-Vlaanderen"
Sinds 2007 : voorzitter van de sp.a-afdeling Brugge
29 januari - 30 juni 2009 : quaestor van de Senaat

Officier in de Leopoldsorde (5 juni 2007)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
10/9/2004-2/5/2007 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
10/9/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
10/9/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-30/6/2009 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-30/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-30/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-30/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
11/12/2008-30/6/2009 Plaatsvervanger Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiŽle en bankcrisis : afvaardiging Senaat
2/5/2009-30/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
2/5/2009-30/6/2009 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
2/5/2009-30/6/2009 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat