1-1205/2

1-1205/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

12 JANUARI 1999


Wetsontwerp betreffende de mogelijke overdracht door de Federale Participatiemaatschappij van haar aandelen van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet


Evocatieprocedure


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE HEER COENE C.S.

Art. 5

In het eerste lid van 2 van dit artikel de woorden op 31 maart 1999 vervangen door de woorden op 31 december 1999 .

Verantwoording

Gezien de moeilijkheden om goede partners te vinden lijkt het noodzakelijk de termijn tot het nemen van maatregelen te verlengen.

Luc COENE.
Paul HATRY.
Johan WEYTS.
Leo DELCROIX.
Robert HOTYAT.
Magdeleine WILLAME.