Luc Coene - VLD
 
Minister van Staat
 
Geboren te Gent op 11 maart 1947

Licentiaat in de economische wetenschappen (UG)
Graduaat Europacollege-Brugge

Adviseur bij de Nationale Bank

1979-1985 : assistent-beheerder van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
Januari - november 1985 : adjunct-kabinetschef (minister van Financiën)
1985-1988 : kabinetschef (vice-eerste minister en minister van Begroting)
1987-1992 : regeringscommissaris bij de Koninklijke Muntschouwburg
1989-1992 : economisch adviseur bij de Commissie van de Europese Gemeenschap
1989- ? : bestuurder van de Vlaamse Opera Stichting (VLOS)
1989- ? : lid van de Hoge Raad voor Financiën
1995-1999 : gecoöpteerd senator
Sinds 1 augustus 2003 : minister van Staat

Overleden op 5 januari 2017 te Tervuren

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-30/4/1998 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
14/1/1997-9/5/1997 Lid Werkgroep "Faillissement"
23/1/1997-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
22/10/1998-5/5/1999 Lid Werkgroep "Consumentenkrediet" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
19/11/1998-18/3/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
18/3/1999-5/5/1999 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
18/3/1999-5/5/1999 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat