1-99/5

1-99/5

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

9 NOVEMBER 1995


Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs A.F.C.E.A. (Armed Forces Communications and Electronics Association)


AMENDEMENTEN


NR. 8 VAN MEVROUW SÉMER c.s.

(Subamendementen op amendement nr. 6)

1. Punt C van het amendement te vervangen als volgt :

« De achtste considerans te vervangen als volgt :

« ­ Overwegende dat de vrede en de veiligheid in de wereld meer gediend zijn met een omschakeling van militaire naar civiele produktie, om op die manier de belangrijkste oorzaken van gewapende conflicten te bestrijden, met name armoede en werkloosheid. »

2. Punt D van het amendement te vervangen als volgt :

« De tiende considerans te vervangen als volgt :

« ­ Overwegende dat er een nefast verband bestaat tussen de wapenhandel en de verhindering van een zinvolle ontwikkelingssamenwerking, zodat alle inspanningen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking steeds opnieuw op de helling worden gezet, de economische ontwikkeling achterop blijft en de verdere militarisering van de ontwikkelingslanden in de hand wordt gewerkt. »

3. Punt G van het amendement te vervangen als volgt :

« De drie dispositieven te doen vervallen en te vervangen als volgt :

­ Besluit dat de organisatie van wapenbeurzen in België en in de Europese Unie politiek en ethisch ongewenst is, mede omdat het Belgisch Parlement diverse initiatieven heeft ondernomen om die handel aan banden te leggen;

­ Verzoekt de Regering om binnen de Europese Unie verder een actieve rol te blijven spelen bij de uitvoering van een beleid van samenwerking en gecontroleerde ontwapening; en hiertoe een gemeenschappelijk optreden overeenkomstig artikel J van het verdrag betreffende de Europese Unie te stimuleren. »

Paula SÉMER.
Robert URBAIN.
Erika THIJS.
Patrick HOSTEKINT.
Michèle BRIBOSIA-PICARD.
André BOURGEOIS.
Anne-Marie LIZIN.
Paul STAES.