Anne-Marie Lizin - Onafhankelijke
 
Erevoorzitter van de Senaat
 
Eresenator
 
Geboren te Hoei op 5 januari 1949

Licentiate in de economische wetenschappen (ULg)

1970-2015 : gemeenteraadslid (1970-1976 : Ben Ahin en 1977-2015 : Hoei)
1970-1976, 1980-1982 : schepen (1970-1976 : Ben Ahin en 1980-1982 : Hoei)
1973-1977 : kabinetsadviseur (Europese Commissie)
1977-1979 : kabinetsadviseur (minister van Buitenlandse Zaken)
1979-1988 : lid van het Europees Parlement
1983-2009 : burgemeester (Hoei)
1988-1992 : staatssecretaris voor Europa 1992, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Handel
1991-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1991-1995 : lid van de Waalse Gewestraad
1991-1995 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1992-1999 : voorzitster van de raad van bestuur van het VN-Vrijwillig Fonds voor de technische samenwerking inzake mensenrechten
1992-1996 : ondervoorzitster van de Socialistische Internationale
1992-1996 : voorzitster van de Socialistische Internationale van de Vrouwen
1993- ? : lid van de raad van bestuur van het International Centre for Missing and Exploited Children - Washington
1995-1999 : gecoöpteerd senator
1995-2009 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa
1996-2002 : voorzitster van de Conseil des femmes francophones
1998-2004 : onafhankelijke experte van de Verenigde Naties voor de armoede en de mensenrechten (Commissie voor de rechten van de mens - Genève)
1999-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2003 : lid van de Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes
2003- ? : lid van de raad van bestuur van de Bibliotheca Alexandrina (Egypte)
2004-2007 : voorzitster van de Senaat
12 juli 2007 - 29 januari 2009 : quaestor van de Senaat

Grootkruis in de orde van Leopold II (5 juni 2007)
Commandeur in de Leopoldsorde (11 mei 2003)


Overleden op 17 oktober 2015 te Hoei


Heeft in de Senaat 24 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-20/1/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŰn en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste ComitÚs van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
12/7/1995-5/5/1999 Lid Federaal adviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Senaat
11/10/1995-5/5/1999 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
30/11/1995-5/5/1999 Lid AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
18/1/1996-5/5/1999 Eerste ondervoorzitter AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
8/10/1996-17/12/1998 Plaatsvervanger Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŰ
30/4/1997-6/12/1997 Lid Parlementaire Commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda
31/3/1998-5/5/1999 Lid Werkgroep ComitÚs P & I (Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden)
11/3/1999-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŰn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Voorzitter commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Federaal adviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
10/11/1999-18/7/2000 Voorzitter subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
10/11/1999-18/7/2000 Lid subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
18/11/1999-10/4/2003 Lid commissie belast met de begeleiding van het Vast ComitÚ van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast ComitÚ I)
20/1/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
13/7/2000-10/4/2003 Tweede ondervoorzitter Werkgroep "Ruimtevaart"
13/7/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" : afvaardiging Senaat
14/11/2000-10/4/2003 Lid subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
19/7/2001-10/4/2003 Lid Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
17/7/2003-28/9/2004 Voorzitter commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-12/10/2004 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-12/10/2004 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-12/10/2004 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŰn en voor de Economische Aangelegenheden
8/4/2004-12/10/2004 Plaatsvervanger Bijzondere commissie "Globalisering"
20/7/2004-2/5/2007 Voorzitter Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
20/7/2004-2/5/2007 Voorzitter Parlementaire overlegcommissie
12/10/2004-2/5/2007 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
14/10/2004-2/5/2007 Voorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/10/2004-2/5/2007 Voorzitter Commissie belast met de begeleiding van het Vast ComitÚ van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
15/10/2004-2/5/2007 Lid Commissie belast met de begeleiding van het Vast ComitÚ van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
19/10/2004-2/5/2007 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
9/10/2007-28/1/2009 Lid AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
9/10/2007-28/1/2009 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-28/1/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-28/1/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden