Michčle Bribosia-Picard - PSC
 
Geboren te Gembloers op 30 januari 1933

Licentiate in de aardrijkskunde (ULg)

Gewezen lerares

1977-1979 : kabinetsattachée (minister van Nationale Opvoeding)
1979-1980 : kabinetsattachée (minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen)
1980-1981 : kabinetsattachée (minister van Buitenlandse Zaken)
1981-1985 : kabinetsattachée (vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt)
1985-1986 : kabinetsadviseur (vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, Openbaar Ambt en Decentralisatie)
1986-1988 : kabinetsadviseur (minister van Binnenlandse Zaken, Openbaar Ambt en Decentralisatie)
1988-1996 : nationaal voorzitster van de femmes PSC
1992- ? : lid van het Comité politique mondial de l'Internationale des femmes démocrates chrétiennes (IFDC)
1993-1997 : lid van het bureau van de Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
Juli - oktober 1995 : lid van de Raad van bestuur van de RTBF
1995-1997 : gecoöpteerd senator
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
26/10/1995-11/12/1997 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
26/10/1995-11/12/1997 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
26/10/1995-11/12/1997 Lid Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
26/10/1995-5/6/1996 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
26/10/1995-11/12/1997 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
26/10/1995-11/12/1997 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
14/11/1995-11/12/1997 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
30/11/1995-11/12/1997 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
18/12/1995-11/12/1997 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Senaat
18/1/1996-11/12/1997 Tweede ondervoorzitter Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
5/6/1996-11/12/1997 Lid Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
30/4/1997-6/12/1997 Lid Parlementaire Commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda