1-99/4

1-99/4

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

7 NOVEMBER 1995


Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs A.F.C.E.A. (Armed Forces Communications and Electronics Association)


AMENDEMENTEN


NR. 6 VAN MEVROUW SÉMER C.S.

A. Het opschrift te vervangen als volgt :

« ­ Voorstel van resolutie betreffende de non-proliferatie van oorlogswapens. »

B. De eerste, tweede en derde considerans te doen vervallen en te vervangen als volgt :

« ­ Overwegende dat de proliferatie van oorlogswapens in de wereld een belangrijke destabiliserende factor vormt. »

C. De achtste considerans te doen vervallen.

D. De tiende considerans te doen vervallen.

E. De elfde considerans te doen vervallen.

F. De twaalfde considerans te doen vervallen.

G. De drie dispositieven te doen vervallen en te vervangen als volgt :

« ­ om binnen de Europese Unie verder een actieve rol te blijven spelen bij de uitvoering van een beleid van samenwerking en gecontroleerde ontwapening; en hiertoe een gemeenschappelijk optreden overeenkomstig artikel J van het verdrag betreffende de Europese Unie te stimuleren. »

Paula SÉMER.
Patrick HOSTEKINT.
Anne-Marie LIZIN.

NR. 7 VAN DE HEER ANCIAUX

Het dispositief aan te vullen als volgt :

« Besluit dat

­ het hoognodig is een evaluatie te maken van de besluiten van de parlementaire onderzoekscommissie over de wapenhandel en de noodzakelijke nieuwe initiatieven hierover te nemen. »

Bert ANCIAUX.