Bert Anciaux - Vooruit
Gecoöpteerd senator
 
Fractievoorzitter
Senaat tel.: 02 501 75 54
Correspondentie Paleis der Natie - Vooruit-Senaatsfractie
Natieplein 1
1009 Brussel
e-mail: [email protected]
Privé Korte Groenweg 127
1120 Brussel
tel.: 02 262 22 64
tel.: 0475 27 49 30
fax: 02 262 22 64
  website: www.bertanciaux.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Merksem op 11 september 1959

Licentiaat in de rechten (VUB)
Doctor in de pedagogische wetenschappen (VUB)

Advocaat
Docent (Universiteit Gent en Erasmushogeschool Brussel)

1989-1994 : gemeenteraadslid (Brussel)
1989-1992 : voorzitter van de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij "De Brusselse Haard"
1991-1992 : provincieraadslid (Brabant)
1992-1994 : schepen (Brussel)
1992-1998 : algemeen voorzitter van de VU
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1998-1999 : alliantievoorzitter VU&ID
1999-2000 : minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden (Vlaamse regering)
2000-2001 : minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking (Vlaamse regering)
2000-2002 : lid van het Comité van de Regio's (EU)
15 september 2001 : oprichter SPIRIT
2001-2002 : minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking (Vlaamse regering)
2001 en 2008 : voorzitter van het Comité van ministers van de Nederlandse Taalunie
18 mei - 11 juli 2003 : lid van de Kamer van Volksvertegenwoodigers
2003-2004 : minister van Mobiliteit en Sociale Economie
13 juni - 22 juli 2004 : lid van de Vlaamse Raad
2004-2009 : minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel (Vlaamse regering)
Sinds 2009 : lid van het partijbureau van de sp.a (sinds 21 maart 2021 genoemd : Vooruit)
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2010-2012 : quaestor van de Senaat
Sinds 2010 : ondervoorzitter van de bilaterale sectie België-Marokko van de Interparlementaire Unie (IPU)
2010-2015 : lid van de raad van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel
Sinds 2012 : voorzitter van de sp.a-fractie (Senaat) (sinds 21 maart 2021 genoemd : Vooruit-fractie)
Sinds 2014 : gecoöpteerd senator
Sinds 25 september 2014 : voorzitter van het beheerscomité van de Brusselse Dienst voor Arbeidsbemiddeling Actiris
Sinds 2014 : voorzitter van de bilaterale secties België-Brazilië, België-Angola en België-Zambia van de Interparlementaire Unie (IPU)
Sinds 14 januari 2016 : voorzitter van Br(ik vzw - samenwerkingsverband van de Nederlandstalige Hoger Onderwijsinstellingen in Brussel

Grootofficier in de Leopoldsorde (21 mei 2014)

Ridder Grootkruis in de orde van Oranje-Nassau (18 oktober 2007, Nederland)


Heeft in de Senaat 76 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
                                       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
                                       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Lid  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
23/1/1997-29/4/1997 Lid met raadgevende stem Onderzoekscom. Rwanda
30/4/1997-6/12/1997 Lid met raadgevende stem Parlementaire Commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-15/10/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-15/10/2013 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-19/10/2011 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/7/2010-23/12/2011 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
10/5/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Mensenhandel"
23/12/2011-15/2/2012 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
16/1/2012-28/4/2014 Lid Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
15/2/2012-28/4/2014 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
15/10/2013-28/4/2014 Lid Commissie voor de Justitie
15/10/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/10/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
30/1/2014-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat
17/7/2014-23/5/2019 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
14/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
14/10/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
8/12/2014-27/1/2017 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
24/4/2015-27/10/2017 Lid Bijzondere commissie "Radicalisering"
11/5/2015-27/10/2017 Eerste ondervoorzitter Bijzondere commissie "Radicalisering"
28/4/2017-23/5/2019 Lid Bijzondere commissie voor de Vervolgingen
18/7/2019- Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/10/2019- Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
21/5/2021-23/5/2022 Lid Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat