1-785/1

1-785/1

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

18 NOVEMBER 1997


Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Belgische buschauffeur Willy Sollie in Wit-Rusland

(Ingediend door mevrouw Thijs c.s.)


TOELICHTING


Jaarlijks worden enkele honderden kinderen uit de streek van Tsjernobyl opgehaald voor een gezondheidsvakantie bij Vlaamse gastgezinnen. Dit jaar kwamen vier kinderen om bij een busongeval in de buurt van Kobrin (regio Brest) in Wit-Rusland. Bovendien liepen enkele tientallen kinderen verwondingen op. De Belgische buschauffeur Willy Sollie werd aangehouden op beschuldiging van overdreven snelheid op een nat wegdek. Naast een schadevergoeding aan de nabestaanden van de slachtoffers riskeerde hij een gevangenisstraf van minimum 3 jaar en maximum 15 jaar als de rechtbank hem schuldig zou bevinden. Op aanraden van zijn Wit-Russische advocaat pleitte hij schuldig. Het gerecht zou immers rekening kunnen houden met het humanitaire karakter van deze reis en een aantal andere verzachtende omstandigheden waardoor hij een minimumstraf zou krijgen.

Nadat hij vier maanden in voorhechtenis had gezeten, werd de 57-jarige Willy Sollie door de Wit-Russische rechtbank veroordeeld tot acht jaar werkkamp. Tegen deze veroordeling heeft hij beroep aangetekend.

Erika THIJS.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

≠ Gelet op de veroordeling van de Belgische buschauffeur Willy Sollie op 12 november 1997 door een Wit-Russische rechtbank tot 8 jaar werkkamp wegens een busongeval waarbij 4 kinderen omkwamen,

≠ Zijn medeleven betuigende aan de nabestaanden van de 4 slachtoffers,

≠ Rekening houdende met de bezorgdheid en de ongerustheid van de naaste familie en vrienden,

≠ Gelet op de wankele gezondheidstoestand van zijn moeder,

≠ Rekening houdende met de solidariteit van de Vlaamse gastgezinnen en van de organisatoren van deze reis met de heer Sollie,

≠ Gelet op het humanitaire karakter van deze busreis en de voluntaristische inzet van de heer Sollie,

≠ Gelet op de onberispelijke staat van dienst van de heer Sollie,

≠ Rekening houdende met de rechtsgang van een soevereine Staat waar ook het principe van de scheiding der machten in de Grondwet staat ingeschreven en met het hoger beroep van de heer Sollie,

≠ Rekening houdende met het eerlijk verloop van het proces vastgesteld door de consulaire waarnemers,

≠ Gelet op het begrip en de inzet van de Wit-Russische ambassadeur in BelgiŽ voor de bespoediging van de vrijlating van de heer Sollie,

≠ Overwegende de discrepantie tussen de strafmaat bij vergelijkbare feiten in ons land en in Wit-Rusland,

≠ Overwegende dat mogelijk andere factoren mede aan de basis van het ongeval lagen,

≠ Gelet op de moeilijke levensomstandigheden in de Wit-Russische werkkampen die voornamelijk tijdens de wintermaanden de zwakke gezondheidstoestand van de 57-jarige Willy Sollie nog verder zouden ondermijnen,

verzoekt de federale regering :

≠ alle mogelijke consulaire steun en hulp te blijven verlenen aan de heer Sollie bij het hoger beroep en tijdens zijn verblijf in de Wit-Russische werkkampen,

≠ bij de Wit-Russische overheid een snelle afhandeling van het hoger beroep van de heer Sollie te bepleiten,

≠ na de normale rechtsgang, indien nodig, een gratieverzoek in te dienen bij de bevoegde autoriteiten,

≠ deze resolutie toe te zenden aan de president en het Parlement van Wit-Rusland.

Erika THIJS.
Frederik ERDMAN.
Jacques DEVOLDER.
Andrť BOURGEOIS.
Patrick HOSTEKINT.
Jacques D'HOOGHE.
Lydia MAXIMUS.