Jacques D'Hooghe - CD&V
 
Geboren te Ieper op 7 december 1950

Handelsingenieur (KULeuven)

Interimmanager
Reserveofficier

1981-1985 : adjunct-verbondssecretaris van de Christelijke Mutualiteiten
1983-1985 : lid van het OCMW (Oudenaarde)
1985-1995 : secretaris van het OCMW (Oudenaarde)
1995-1999 : senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2001-2003 : gemeenteraadslid (Oudenaarde)
2001-2003 : senator gekozen door het Nederlandse kiescollege

Ridder in de Leopoldsorde (11 mei 2003)


Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-21/3/1996 Lid Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-21/3/1996 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
21/3/1996-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
21/3/1996-5/5/1999 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/2/2001-10/4/2003 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/2/2001-10/4/2003 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
19/7/2001-10/4/2003 Lid Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
18/10/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Dotaties" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
6/2/2002-10/4/2003 Voorzitter commissie voor de Sociale Aangelegenheden