Fred Erdman - SP
 
Eresenator
 
Ereondervoorzitter van de Senaat
 
Geboren te Antwerpen op 13 augustus 1933

Doctor in de rechten (ULB)
Licentiaat in de politieke en diplomatieke wetenschappen (ULB)
Licentiaat in de politieke en administratieve wetenschappen (ULB)

Advocaat
Docent (VUB)
Reserveofficier

1964-1984 : plaatsvervangend vrederechter te Berchem
1971-1985 : lid van de Administratieve Commissie der Gevangenissen (Antwerpen)
1973-1974 : voorzitter van de Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen
1983-1988 : lid van de raad van bestuur en van het Directiecomité van de Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (SV Integan)
1983-1986 : lid van de Hoge Raad voor penitentiair beleid
1984-1986 : stafhouder van de Orde van advocaten te Antwerpen
1984-1988 : gemeenteraadslid (Antwerpen)
1985- ? : ondervoorzitter van de Belgisch-Luxemburgse Unie voor strafrecht
1987-1988 : lid van de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
1988-1999 : gecoöpteerd senator
1988-1992 : ondervoorzitter van de Senaat
1989- ? : lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg
1986-1991 : lid van de raad van bestuur van de vzw Museum voor Hedendaagse Kunst (MUHKA)
1992-1999 : voorzitter van de SP-fractie (Senaat)
1995- ? : lid van de raad van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel (VUB)
1999-2003 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Burgerlijk kruis 1ste klasse (16 oktober 2000)
Commandeur in de Leopoldsorde (9 juni 1999)


Overleden op 10 april 2021 te Antwerpen

Heeft in de Senaat 13 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Parlementaire Werkzaamheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Reglement
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie
15/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoŲrdineerd op 30 november 1935
27/6/1995-5/5/1999 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
12/7/1995-5/5/1999 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
8/10/1996-17/12/1998 Ondervoorzitter Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ
8/10/1996-17/12/1998 Lid Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ
14/7/1999-10/4/2003 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Kamer