BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
3 november 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-130

de Valérie De Bue (MR)

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)- Subsidie - Vermindering - Gewestelijke impact - Afschaffing van lijnen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Waals Gewest
vervoer per spoor
reizigersvervoer
________
3/11/2014Verzending vraag
16/12/2014Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-130 d.d. 3 november 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

In de nationale pers werden de cijfers gepubliceerd van de inspanningen die de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) de komende vijf jaar moet leveren.

Kunt u ons meer uitleg geven over dit nieuwe begrotingstraject? Ik denk onder meer aan de verschillende bedragen die elk jaar worden geschrapt. Kunt u meedelen waar ze voor elk jaar van deze nieuwe legislatuur in mindering zullen worden gebracht? Kunt u me de besparingsmaatregelen meedelen?

Deze noodzakelijke beslissing zal een impact hebben op de gewesten. Wat zal er veranderen voor het Waalse Gewest? Zullen er lijnen worden afgeschaft? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 16 december 2014 :

Ter herinnering zal het tegen 2019 om een besparing van 663 miljoen euro gaan.

De besparingen zijn voorlopig voor 53% verdeeld ten laste van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), waarvan 19,54% op exploitatie en 80,46% op investeringen, en voor 47% ten laste van Infrabel, volledig op investeringen. De structurele besparingen beslist tijdens de vorige legislatuur, voor 150 miljoen euro per jaar, worden op dezelfde manier verdeeld. 

Het totale bedrag aan besparingen is definitief. De verdeling over NMBS en Infrabel en over exploitatie en investeringen zal tegen eind maart 2015 worden bepaald, na verder overleg met de NMBS en Infrabel. 

De geplande besparingen mogen de kwaliteit van de dienstverlening niet in het gedrang brengen en de volgende aanpassingen aan het vervoerplan van de NMBS zullen in overleg met de Gewesten ontwikkeld worden.